Gåva eller avyttring av fastighet – hur påverkas beskattningen?

FRÅGA
Har 2st döttrar och dem har tagit över mitt fritidshus som gåva.På deklarationen står det som sålt.Hur beskattas det.Får visst en stor reavinst tydligen.Jag köpte för 350.000kr och mina barn tog över lånen på ca 600.000 kr.Taxeringsvärdet är 405.000krHur räknar jag ut detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör hur en överlåtelse av ett fritidshus till dina döttrar ska behandlas skattemässigt. Då jag saknar tillräcklig information för att göra en fullständig skatteberäkning kommer jag svara mer generellt på dina frågor.

Regler om beskattning av vinster vid försäljning av privatbostadsfastigheter finns i inkomstskattelagen (IL).

Gåva eller avyttring?

För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att om det finns gåvodel i överlåtelsen ska hela överlåtelsen behandlas som en gåva. Det anses finnas en gåvodel om ersättningen understiger taxeringsvärdet. I ditt fall är taxeringsvärdet 405.000 kr, och ersättningen utgörs av de 600.000 kr i lån som dina döttrar övertog i och med överlåtelsen. Det innebär alltså att i ditt fall att ersättningen överstiger taxeringsvärdet och det innebär att hela överlåtelsen istället kommer att betraktas som en avyttring i skattehänseende. Om ersättningen du fått istället hade understigit taxeringsvärdet hade överlåtelsen betraktats som en gåva, och ersättningen hade då inte varit en inkomst som man blir tvungen att betala skatt för (jfr 8 kap. 2 § IL).

Att överlåtelsen betraktas som en avyttring får effekten att den ersättning du har fått, som motsvarar de 600.000 kr i lån som du genom överlåtelsen slipper betala, blir att betrakta som en kapitalinkomst som hänförs till inkomstslaget kapital. Om du har gjort en vinst eller inte på avyttringen saknar jag tillräcklig information för att bedöma, men om det du själv betalat för fastigheten understiger ersättningen på 600.000 kr du fått av dina barn och du inte har gjort några förbättringar på huset som ger rätt till avdrag har du troligen gjort en kapitalvinst. 22/30 av kapitalvinsten vid försäljning av privatbostadsfastighet tas upp för beskattning (45 kap. 33 § IL).

Hur mycket skatt på eventuell vinst som du ska betala beror också på om du har haft andra inkomster i inkomstslaget kapital (ex. aktieutdelningar) och som sagt hur stora avdrag du kan göra för utgiften att anskaffa huset och eventuella andra utgifter du haft för förbättringsarbeten på huset (jfr 44 kap. 13 § IL). Det är nämligen bara ett eventuellt överskott i inkomstslaget kapital som beskattas (1 kap. 6 § IL). Eftersom jag inte vet hur övriga utgifter och inkomster i inkomstslaget kapital ser ut kan jag därför inte svara på exakt hur mycket du kan komma att få betala i skatt.

Sammanfattning

Överlåtelsen kommer att betraktas som en avyttring av en tillgång och eventuell kapitalvinst du gjort ska tas upp för beskattning i inkomstslaget kapital. Exakt hur mycket skatt du kan komma att behöva betala för avyttringen beror på vilka omkostnader du haft för att köpa huset och eventuellt utföra förbättringar på huset. Men om du inte har haft andra kapitalinkomster eller kapitalförluster kommer den vinst som du eventuellt kan ha gjort på avyttringen beskattas med en effektiv skatt på 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL).

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll