Gåva, demens och ogiltigt

2017-12-09 i Gåva
FRÅGA
Svärfar är frånskild och dement. Han har utöver min fru en son som har generalfullmakt. Kan min fru och hennes bror ta emot pengagåva från sin far?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Utgångspunkten för svaret på din fråga är att varje människa råder över sin egendom är fri att förfoga över sin egendom, därigenom ge bort pengar till sina barn. I detta ligger att man har kvar sin rättshandlingsförmåga, vilket kort betyder att man exempelvis får sluta avtal. Ett undantag från detta är exempelvis ifall man har blivit förordnad en förvaltare och således inte ensamt längre råder över sin ekonomi och rättshandlingsförmåga i vissa avseenden.

Under förutsättning att din far fortfarande äger sin rättshandlingsförmåga torde detta inte vara några problem. Vad som istället kan aktualiseras är ogiltighetsgrunderna som rör avtalsrätten. En gåva är ett form av avtal vilket medför att ifall ett avtal har slutits under påverkan av en psykisk störning kan det innebära att avtalet kan attackeras och bli ogiltigförklarat (demens räknas som psykisk störning). Det kan tilläggas här att det är den som attackerar avtalet som bär bevisbördan för att det var på grund av den psykiska störningen (eller iallafall en bidragande faktor) och att detta inte hade skett annars.

För att sammanfatta kan det sägas att din fru och hennes bror kan ta emot en pengagåva ifrån deras far. Vad som bör uppmärksammas är dock att detta inte skall ske på grund av demenssjukdomen och att din fru och hennes bror inte ska "utnyttja" sjukdomen då det kan innebära att avtalet blir ogiltigförklaras under förutsättning att det finns någon som bär intresset för att klandra avtalet.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97596)