Gåva bort en större summa pengar

2020-09-27 i Gåva
FRÅGA
Hej! Har en fråga hoppas att jag får svar.Min syster fyller år om några månader 18år Hon hade alltid önskemål och köpa sig ett hus i Sverige. Vi är en familj som har kommit överens ca 20-25st som vill swisha/överföra henne lite pengar på hennes födelsedag utan att hon vet ca 10-15.000kr var. Alltså som födelsedagspresent att hon ska köpa sig ett hus. Det blir ca 370-400.000kr samman lagt av alla som swishar/överför både från Sverige och utlandet (Polen.Tänkte fråga om det blir okej? Får hon inga problem för det? Något man ska veta? Tacksam för svar
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Numera är gåvoskatten i Sverige borttagen, vilket innebär att gåvor är helt skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen.

Din fråga handlar om gåva av lös egendom (pengar), som regleras i Lag angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). För att en gåva ska vara fullbordad krävs det att gåvan har kommit i mottagarens besittning i enlighet med 2 § GåvoL. Det förutsätter således att pengarna har överförts till er syster. Gåvan kräver inget gåvobrev, men det kan vara bra att ha det som ett bevis på gåvan. Däremot bör en vara uppmärksam att för att en gåva av denna summa ska anses utgöra en gåva krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda:

- Gåvoavsikt från givaren till mottagaren
- frivillighet och
- förmögenhetsöverföring
Om dessa förutsättningar är uppfyllda är summan att anse som en gåva och då föreligger inga hinder för henne att motta gåvan.

Eftersom en gåva kännetecknas av att det sker genom en frivillig värdeöverföring med gåvoavsikt, är det således viktigt att tänka på vad ert krav kan innebära för mottagaren. Gällande gåvoavsikt menas det att värdeöverföringen sker enbart för att gynna mottagaren.

Vidare vill jag uppmärksamma er att ert eventuella krav, att hon ska köpa ett hus för pengarna, kan anse utgöra en förutsättning för henne att motta summan. Detta kan alltså ur ett skatterättsligt hänseende, innebära att gåvan kan anses utgöra en tjänsteinkomst om kravet på frivillighet bryts på något sätt. Det görs exempelvis för att belöna mottagaren för prestationer denne utfört kan det istället ses som skattepliktiga tjänsteinkomster, såsom att bidra med flytt eller som i ert fall, att även ni som släktingar ska kunna nyttja huset.

För att detta ska kunna anses utgöra en gåva är det viktigt att det är klart och tydligt att gåvan endast kommer att gynna er syster och ingen annan av er. Skulle det vara så att någon av er gåvogivare främjas av "gåvan", kommer hon att bli beskattad i inkomstlagen tjänst, eftersom detta då anses utgöra en tjänst. Begreppet "tjänsteinkomst" är väldigt extensivt och innefattar alla slags tjänsten som en "gåvomottagare" mottar för att nyttja "gåvogivarens" ställning.

Sammanfattningsvis vill jag bara konstatera att jag inte ser några hinder till varför ni inte kan uppfylla kraven som gäller för gåvor baserat frågans ordalydelse. Dock vill jag bara betona vikten av att ingen gåvogivare på något sätt främjas av denna gåva eftersom det inte längre då rör sig om en gåva, utan en tjänsteinkomst som er syster då kommer behöva beskattas enligt. Det framgår dock av frågan, enligt din mening (dock inte för resterande släktingar) att ni ger pengarna till henne för att nyttja henne, därför anser jag att förutsättningarna för gåva är uppfyllt.Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91132)