Gåva / Avyttring av fastighet

2016-09-22 i Fastighet
FRÅGA
Min far vill skänka sitt sommarhus i gåva till mig och min bror. Avsikten är sedan att en av oss tar över hela fastigheten. Marknadsvärdet bedöms vara 2 000 000 SEK, taxeringsvärdet 1 200 000 SEK och inköpspris plus förbättringar/investeringar är 600 000 SEK. Kan min far ge oss 50% var i gåva och att ena brodern köper ut den andra brodern för 1 000 000 SEK, hur beräknas då lagfartsavgift/stämpelskatt?Finns det något annat och bättre sätt att genomföra transaktionen? Målet är att undvika onödiga kostnader samt att nuvarande och framtida skattesituation blir likvärdig bröderna emellan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så länge en fastighet överlåts och mottagaren betalar mindre än taxeringsvärdet (eller ingenting) räknas överlåtelsen som en gåva. Vid gåva av fastighet gäller kontinuitetsprincipen som följer av 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Den innebär att gåvotagaren inträder i samma skatterättsliga situation som gåvogivaren. Gåvogivaren behöver därför inte betala någon kapitalvinstskatt. Stämpelskatt utgår endast om gåvotagaren erlägger mer än 85 % av taxeringsvärdet i ersättning. Vid varje ägarskifte måste den nye ägaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet och betala en expeditionsavgift på 825 kr (läs mer om detta på lantmäteriets hemsida).

När din far överlåter fastigheten till dig och din bror som du beskrivit, kommer ni endast att behöva betala expeditionsavgiften för ansökan om lagfart. Vid den senare överlåtelsen måste vid bedömningen om gåva eller köp föreligger, halva taxeringsvärdet beaktas (600 000 kr enligt din beskrivning) eftersom det endast är halva fastigheten som överlåts. För att din bror ska slippa betala någon stämpelskatt eller kapitalvinstskatt får ersättningen inte överstiga 85 % av halva taxeringsvärdet (510 000 kr). Om ersättningen ligger mellan 510 000 och 599 999 kr kommer stämpelskatt att utgå. Denna uppgår i så fall till 1,5 % av halva taxeringsvärdet (9 000 kr). Allt över 600 000 kr kommer att beskattas som ett köp med kapitalvinstskatt. För att beräkna hur hög denna skulle bli rekommenderar jag dig att vända dig till skatteverket.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (556)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?

Alla besvarade frågor (91261)