Gåva av lägenhet från arvlåtare till barnbarn

2017-11-30 i Gåva
FRÅGA
Jag undrar hur det fungerar, min farmor har gått bort och jag och mitt syskon har fått hennes lägenhet i gåva men inte som en del av arvet. Våran pappa däremot är ensam arvinge till allt annat. Kan han stänga oss ute från lägenheten pga dödsbo? Vi måste väl ha rätt att gå, tex för att ta reda på räkningar. Men på samma sätt borde han inte få gå in heller? Kan han också medvetet dra ut på tiden för bouppteckning och arvskifte så att vi inte ska ha tillgång till lägenheten? Tacksam för svarSara
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Dödsboets behörigheter

Din farmors egendom är numera ett dödsbo. Enbart dödsbodelägare får förvalta och använda egendom som tillhör dödsboet. Dödsbodelägare är den eller de som har omedelbar rätt till arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. Dödsbodelägaren kan alltså vara en efterlevande make, andra legala arvingar eller testamentstagare. Dödsboet ansvarar över avtal och skulder som arvlåtaren haft innan sin bortgång.

Barnbarn till arvlåtaren blir arvingar enbart genom istadarätten eller testamente. Istadarätten innebär att ett barn tar över sin förälders arvsrättsliga position om föräldern har gå bort innan arvlåtaren. Istadarätten är inte aktuell.

Ert fall

Ni har som jag förstått det inte blivit dödsbodelägare eftersom ni fått lägenheten i gåva. För att en gåva ska vara giltig krävs att er farmor skrivit ett gåvobrev eller tillkännagivit ett gåvolöfte till allmänheten. Tekniskt sätt har ni ju fått lägenheten på avtalsrättsliga grunder, men eftersom det rör sig om en benefik rättshandling och gåvoegendomen just nu förvaltas av dödsbo har ni ingen direkt rätt att gå in i lägenheten och ta över den.

Särskild handräckning

För att få tillgång till lägenheten, eller i övrigt ålägga er far att fullgöra annan skyldighet till följd av er farmors gåvovillkor, ska ni begära och ansöka om att få särskild handräckning genom Kronofogden (läs mer om särskild handräckning här). Myndigheter har en serviceskyldighet enligt 4 § förvaltningslagen vilket innebär att de ska ge råd, upplysningar och annan vägledning till den som behöver det. Kontakta därför Kronofogden för mer information om hur särskild handräckning skulle fungera i ert fall.

Boutredningsman (sista alternativ)

Om ni misstänker att dödsboet medvetet drar ut på tiden för att undandra er rätt till egendom i dödsboet, kan ni dessutom ansöka om att få en boutredningsman förordnad av tingsrätten (läs mer om boutredningsman här). Boutredningsmannen ser då till att dödsboet avvecklas på ett rättvist sätt. Det senare förfarandet ska användas först när andra alternativ är utsläckta, främst på grund av att boutredningsmannens kostnader ersätts av dödsboet eller den som skickat ansökan om dödsboets tillgångar inte räcker till.

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97545)