FrågaAVTALSRÄTTGåva24/10/2017

Gåva av klocka till flickvän - gåvogivare nu avliden och efterlevande make vill ha tillbaka klockan

Min pojkvän, som också var min sambo, gick bort tidigare i år. Han var egentligen gift med en annan kvinna, men hans äktenskap hade varit dåligt väldigt länge och han hade lämnat henne, blivit tillsammans med mig och flyttat in med mig. Han hade alltså klart och tydligt sagt till henne att han vill skiljas och dessutom flyttat ifrån henne, men de hade inte kommit till den juridiska biten än.

Under vår tid tillsammans gav han mig en klocka som är relativt värdefull (värd ett par tusen kronor troligtvis), som varit hans men som han hade "växt ur" då han gick upp i vikt pga träning/muskler. Han sa alltså klart och tydligt "du får den, den är din". Så jag har haft den sedan dess.

Nu efter hans död så påstår hans före detta (som tyvärr fortfarande är hans fru juridiskt sett) att hon har rätt till klockan för att den var hans. Hon vill inte tro på att han gav den till mig! Jag älskar klockan och vill så väldigt gärna behålla den då den var en del av honom, så att säga.

Vad är det som gäller i det här fallet? Muntligt råder det inga tvivel om att klockan var en gåva till mig, men jag kan ju för mitt liv inte bevisa det för henne. Jag är förtvivlad och vill inte förlora det lilla jag har kvar av honom. Snälla hjälp mig.

Mvh S

P.S, Det finns inget testamente eller något sådant, då han var ung och dog oväntat i en olycka.

Lawline svarar

Hej

Jag beklagar sorgen.

När ett äktenskap upphör genom att ena maken går bort ska bodelning ske mellan makarna. I bodelning ingår giftorättsgods och denna egendom ska, efter avdrag för varje makes skuld, läggas ihop och sedan delas med hälften (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Giftorättsgods är allt som makar äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som till följd av testamente, gåvovillkor eller äktenskapsförord ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Den efterlevande maken ärver vid ena makens bortgång inte bara giftorättsgodset utan även hans enskilda egendom såvida inget annat testamenterats av honom (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Frågan är emellertid om klockan är att anse som hans giftorättsgods eller enskild egendom och således ärvas av henne - eller om det numera är din.

Illojal transaktion

När talan om äktenskapsskillnad väcks så blickar man tillbaka som mest tre år i tiden för att se vilken egendom av större värde som makarna utan den andra makens samtycke gett bort till andra, så kallade illojala transaktioner i syfte att minska andra makens anspråk i bodelningen (11 kap. 4 § ÄktB). Det rör sig i förevarande fall visserligen om en klocka av inte obetydlig värde men det får ställas mot hans övriga egendom, om klockans värde utgör 10 % av nettogiftorättsgodset (hans giftorättsgods i bodelningen med avdrag för skulder) så är det en illojal transaktion och ska dras av från hans del i bodelningen - dvs. han skulle då få mindre efter en skilsmässa. Men eftersom de aldrig påbörjade skilsmässan rent juridiskt blir regeln inte tillämplig. Bodelningen sker ju på grund av bortgång. Även om regeln skulle bli tillämplig så skulle värdet av klockan bara dras av från hans del i bodelningen och inte innebära att hon följaktligen har rätt att återfå klockan.

Är det din då?

En gåva blir giltig först när gåvan övergått till den avsedda gåvomottagaren (tradition). Det ska finnas en gåvoavsikt och han ska vara kapabel till att förstå att han gett bort en klocka. Oftast upprättas gåvobrev med två vittnen och registreras hos Skatteverket om det rör sig om en gåva av större värde. Detta för att skydda mot att klockan utmäts för att täcka gåvogivarens skulder. Nu vet jag inte om han haft mer skulder än tillgångar eller om hur mycket klockan är värd i förhållande till hans egendom. Du ska hävda att gåvan är giltig eftersom den uppfyller både kravet på tradition och gåvoavsikt, och att egendomsförhållanden som han haft med sin fru inte ska belasta dig eftersom du varit i god tro över gåvan. Försök spara din och hans konversationer. Detta används som bevis för att en gåvoavsikt funnits på grund av er nära relation. Om hon hävdar att det är en illojal transaktion så har det ingenting med dig att göra, värdet av klockan får då bara dras av från hans del i bodelningen vilket hon ändå ärver. Jag ser inga större möjligheter för henne att få tillbaka klockan eller kräva dig på värdet av den. Klockan torde utifrån uppgifterna i din fråga alltså numera vara din.

Hoppas du fick svar på din fråga och hör av dig om du har fler frågor

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning