Gåva av hus på ofri grund

2015-08-06 i Gåva
FRÅGA
Vilka regler gäller vid gåva av ett fritidshus på ofri grund?Hur ska man gå tillväga om min mamma vill ge bort sitt fritidshus till mej?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Ett fritidshus på ofri grund är lös egendom, eftersom det inte stämmer in på definitionen av fast egendom som finns i jordabalken i 1 kap 1 §.

Vid gåva av lös egendom gäller gåvolagen, vilken du hittar (här).

Enligt 1 § i gåvolagen så är ett formlöst löfte om en gåva inte giltigt och bindande, om inte gåvan har överlämnats/fullbordats. Har löftet om en gåva istället nedtecknats i ett gåvobrev som sedan har lämnats till den som ska motta gåvan så är löftet om gåvan giltigt och gällande.

Alltså, hon kan skriva ett gåvobrev där hon anger att hon genom en gåva ger bort huset till dig. Eftersom det rör gåva av lös egendom finns inga formkrav på gåvobrevet, men behöver ni hjälp med att utforma ett gåvobrev hittar ni den tjänsten här på vår hemsida (http://lawline.se/avtal/gavobrev)

Vad som också är viktigt att observera är bestämmelsen i 10 kap 7 § jordabalken, där anges att huvudregeln är att arrendatorn, din mamma, inte får överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. Din mamma får överlåta arrenderätten först om hon frågat jordägaren/markägaren först om denne vill återta arrendestället mot skälig ersättning för arrenderättens värde men markägaren inte antagit på erbjudandet inom den föreskrivna tiden. Det krävs också för att hon ska kunna få överlåta arrenderätten till dig att du är någon som jordägaren skäligen kan nöja sig med. Det innebär att du ska klara av att uppfylla villkoren i arrendet på samma sätt som din mamma gjort.

För att du istället för din mamma ska registreras som ägare på huset så behöver ni också kontakta Skatteverkets fastighetstaxeringsregister och registrera ägarbytet.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Elisabeth! Jag anser ditt svar felaktigt eller åtminstone vilseledande. Enligt Jordabalken kap 10 §7 måste jordägaren (fastighetsägaren) först ges möjlighet att lösa in det hela (hembud) till en skälig ersättning (se Rättsfall i HD). Detta är ju viktig information som många glömmer bort, dvs att först erbjuda jordägaren möjlighet att lösa in det. Med vänlig hälsning Olof
2016-04-08 19:15
Hej! Jag har nu lagt in den informationen i frågan så att svaret inte längre riskerar att upplevas som missvisande. Tack för att du tog dig tid att bidra med en kommentar. Vänligen Elisabet
2016-04-10 16:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (665)
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap

Alla besvarade frågor (85411)