Gåva av halv bostadsrätt efter upplöst sambohförhållande

2019-03-31 i Gåva
FRÅGA
Hej, det ligger till som följer:Jag bor i en bostadsrätt som på pappret ägs till 50% av min ex-sambo.När vi fick barn i maj 2017 så blev det lite panik med boende. Jag pushade för att vi skulle köpa en bostadsrätt men det vara bara jag som hade ekonomin till det. Därför stod jag för hela insatsen och har också stått för samtliga kostnader runt bostaden.Våren 2018 tog det slut mellan oss och hon flyttade ut. Problemet är nog att vi aldrig gjorde en riktig bodelning. Vi har delat upp sakerna så vi är båda nöjda och hon har inget anspråk på lgh. Kruxet är nu att jag vill ha bort henne från ägandet i lgh utan att det är några pengar som byter hand. Dels är det vad vi kommit överens om och dels bor hon i hyresrätt med bostadsbidrag och det skulle nog inte bli så bra för hennes del då.Jag har hört att hon eventuellt skulle kunna skriva över sina 50% som gåva till mig. Är det en möjlig lösning?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort om bodelning mellan sambor

När ett samboförhållande avslutas ska bodelning ske, om någon av samborna begär det. En begäran om bodelning behöver framställas inom ett år från den dag då samboförhållandet upphör. (8 § sambolagen) Om inget annat avtalats mellan samborna, ingår samboegendom i bodelningen. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (möbler m.m. i det gemensamma hemmet), förutsatt att egendomen förvärvats för gemensam användning och inte är enskild egendom (3-4 § sambolagen). Bostad och bohag som någon av personerna köpt innan samboförhållandet inleddes ingår däremot normalt inte i en bodelning.

Bodelningen går till så att värdet av all samboegendom, efter avdrag för eventuella skulder hänförliga till denna, delas lika mellan samborna. I vissa fall kan avsteg göras avsteg från likadelningen – antingen på grund av överenskommelse mellan samborna eller på grund av att en likadelning vore oskäligt i det enskilda fallet. (12-17 § sambolagen) Precis som du verkar vara medveten om är bodelning ett sätt att fördela samboegendom när ett samboförhållande upphör.

Överföring av bostadsrätt genom gåva

Under de förutsättningar som framgår av din fråga, det vill säga att ni är överens om att du ska vara ensam ägare till bostadsrätten och din före detta inte har några ekonomiska anspråk, är gåva ett bra tillvägagångssätt för att överföra äganderätten till dig.

Ett par saker ni bör tänka på i samband med gåva av bostadsrätt är:

För att en gåva av bostadsrätt ska vara giltig måste det finnas ett gåvobrev som uppfyller vissa formkrav. Gåvobrevet ska vara skriftligt och undertecknat för att räcka som överlåtelseavtal. Det måste också framgå vilken bostadsrätt och andel som avses samt vilket pris som eventuellt betalats (i detta fall att det rör sig om en gåva). (6 kap. 4-5 § bostadsrättslagen) Vidare finns det ett rättsfall som klargör att en gåva av bostadsrätt måste registreras hos bostadsrättsföreningen för att anses fullbordad (NJA 1993 s 560, jfr 3 § tredje stycket gåvolagen). Ni ska alltså skicka in överlåtelseavtalet till bostadsrättsföreningen som kan registrera de ändrade ägandeförhållandena.

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett korrekt gåvobrev kan jag varmt rekommendera Lawlines digitala avtalstjänst.

– Gåvor, liksom överföring genom bodelning, är skattefritt i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Jag vill dock uppmärksamma er på att om det finns uppskov hänförligt till lägenheten så kan detta inte överföras i samband med gåva. Ett eventuella uppskovsbelopp måste alltså tas upp tillbeskattning i samband med gåvan. Ett uppskovsbelopp är uppskjuten beskattning av kapitalvinst från tidigare försäljning av privatbostad. Detta ansöks om i samband med deklarationen det år en kapitalvinst skulle beskattas. Är ni osäkra så kan Skatteverket vara behjälpliga med att ge information om huruvida uppskovsbelopp finns eller inte.

– Om din före detta skulle ha det så dåligt ställt ekonomiskt att hon blir föremål för konkurs framöver, så är det möjligt att gåvan kommer återvinnas (återgå). (4 kap. 5 § konkurslagen)

Hoppas du fått svar på din fråga! Om något behöver klargöras eller om du har kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig via mail: malin.gustavsson@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (553)
2019-08-23 Gåvovillkor i efterhand?
2019-08-19 Kan en gåva behöva återgå till givarens dödsbo?
2019-08-17 Får man behålla gåvor vid en separation?
2019-08-13 Hur ger jag tillbaka en fastighet jag mottagit som gåva?

Alla besvarade frågor (72196)