Gåva av fastighet – tillvägagångssätt

2015-09-28 i Fastighet
FRÅGA
Hej jag och min bror äger lite mark, ingen fastighet utan vanlig mark. Nu vill han ge mig det i Gåva. Hur funkar det? Och kostar det något?Med vänlig hälsning Kim
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är främst två saker ni behöver tänka på när din bror ska ge dig fastigheten (dvs. marken): dels ska ni skriva ett gåvobrev och dels måste du söka lagfart på fastigheten för att bli registrerad som ägare till den.

1. Gåvobrev

Det första som ska göras är att ni ska upprätta ett skriftligt gåvobrev (4:29 och 4:1 jordabalken) som skrivs under av dig och din bror och där din brors namnteckning bevittnas av två personer. I gåvobrevet ska det framgå bl.a. fastighetsbeteckning (ex. fastigheten Kyrktorp 1:1 ), vem som är gåvogivare och gåvomottagare och om det är hela fastigheten som ges bort. Ni ska även skriva om du ska ta över några skulder som din bror har på fastigheten.

Ett gåvobrev kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal .

2. Lagfart

Inom tre månader från det att ni har skrivit under gåvobrevet ska du söka lagfart (20:1-2 jordabalken), dvs. ansöka om att bli inskriven som ägare till fastigheten. Ansökan görs till Lantmäteriet och till ansökan ska gåvobrevet bifogas (20:5 jordabalken).

Den enda kostnaden som som måste betalas är en expeditionsavgift på 825 kr för handläggningen av lagfartsärendet. I och med att det är du som gåvomottagare som söker lagfart är det du som är skyldig att betala avgiften. Om det istället hade varit ett köp av fastigheten hade du även behövt betala en stämpelskatt på 1,5 % av antingen köpesumman eller taxeringsvärdet på fastigheten.

Återkom gärna om du har fler frågor!

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (513)
2020-10-28 Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?
2020-10-27 Vad som utgör byggnadstillbehör
2020-10-26 Störande buller från gym
2020-10-18 Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?

Alla besvarade frågor (85482)