Gåva av fastighet till sambo

2020-05-06 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Min mamma köpte för några år sedan en bostadsrätt ensam. Efter ett tag träffade hon en man som sedan flyttade in. Vår mamma har haft alkoholproblem och nu utvecklat demens. Hon och hennes sambo har nu bestämt sig för att gå isär pga att dom inte drar jämt längre. Enligt mamma har hon ttidigare skrivit över halva lägenheten på honom utan att ha fått nån ekonomisk ersättning. Hon har även betalt för renoveringar mm. Nu har hon ändrat sig och vill inte han står på lägenheten och får nån del av den i försäljningen, men går det att ändra?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara frågan om din mor kan ändra sig ang lägenheten får vi undersöka avtalet. Det vi har och göra med är ett civilrättsligt mål. I sak har din mor gett lägenheten som en gåva, därav blir avtalet avgörande. Dock införs krav när det gäller fastigheter på två sätt. Dels måste själva gåvobrevet följa ett formkrav och dels måste gåvan skrivas in på lantmäteriet för att uppnå full äganderätt. Det finns även ett tredje spår vi kan undersöka, om avtalet kan ogiltigförklaras.

Formkravet)

enligt 4:1 JB så måste köp av fastigheter följa vissa riktlinjer,:

underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen.

Enligt 4:29 JB, gäller samma regler för gåva.

Därav blir en metod att kolla om avtalet är upprättat på ett korrekt sätt.

Lantmäteriet

Ytterligare, så måste lagfart sökas vid förvärv av fastighet, 20:1 JB. Tekniskt sätt så övergår äganderätten till fastigheten vid gåvan, men för att uppnå fullt skydd krävs det att man skriver in sig hos lantmäteriet. Så länge lantmäteriet har din mors namn som ägare anses hon vara ägare gentemot tredje man.

Det är alltså mycket svårt att förfoga över fastigheten om man inte är inskriven.

Vidare så ska lantmäteriet lägga lagfartsansökan vilande om det inte är styrkt att två vittnen bevittnade gåvounderskriften.

Det kan innebära svårigheter för sambon att skriva in sig på fastigheten.

Ogiltighet.

Det tredje alternativet är att argumentera att avtalet är ogiltigt pga någon av ogiltighetsgrunderna. Vi hittar dem i 28-38§§avtL, men det är 31§ som är av intresse för oss.

31§ avtL reglerar ocker. Vad som krävs för ocker att någon utnyttjat en annans trångsinne,oförstånd eller beroende ställning för att erhålla en förmån utan godtyckligt vederlag.

Situationen kan tänkas passa väl in på din mors. Dock kan jag inte ta ställning till något här då mer information och kontext krävs.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (555)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?
2021-03-29 krav på ventilation

Alla besvarade frågor (91059)