Gåva av fastighet till sambo

2017-10-11 i Gåva
FRÅGA
Hej,Min sambo köpte ett hus nyligen och vi vill skriva in mig som ägare på halva huset. Jag står redan med på lånen men inte som husägare. Hur går vi till väga? Är det gåvobrev som gäller?
SVAR

Hej och tack för du ställer din fråga till Lawline!

Gåva av fast egendom

Det enklaste sättet att gå tillväga är att upprätta ett gåvobrev. Bestämmelser om gåva av fast egendom hittas i 4 kapitlet i Jordabalken (JB).

Reglerna i 4 kap. 1-3 §§ och 7-9 §§ JB måste följas vad gäller överlåtelse i form av gåva och vid upprättande av gåvobrev (se 4 kap. 29 § JB). Reglerna anger att gåvohandlingen ska vara skriftlig och att köpeskillingen, 0 kr i ditt fall, ska anges. Fortsättningsvis ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren (din sambo) där det står att denne överlåter halva fastigheten till dig. Efter det ska både du och din sambo underteckna gåvohandlingen.

Lagfart

Om du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska göras inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med själva ansökan även bifoga gåvobrevet i original. Se 20 kapitlet JB.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (744)
2021-09-27 Hur länge gäller villkor i ett gåvobrev avseende fast egendom?
2021-09-19 Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?

Alla besvarade frågor (95952)