Gåva av fastighet till sambo

2017-08-23 i Gåva
FRÅGA
HejJag har försökt att förstå vad som gäller när man skänker halva sin bostad till sin sambo. Jag har idag en fastighet som är värderad till 3.8 MSEK som jag äger till 100 %. Jag vill skänka halva fastigheten till min sambo och därmed den skuld på huset som följer med hennes kommande 50 %. Hur gör vi för att göra detta så smidigt som möjligt och utan att behöva betala några skatter? Finns det färdiga blanketer att nyttja för detta ändamål?MVHHans
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänker dela upp din fråga i tre delar; vad som krävs för att gåvan ska bli gilitg, beskattningskonsekvenser och allmänt om övertagande av lån.

Giltig gåva av fastighet

För att du ska kunna skänka halva fastigheten till din sambo krävs att ett gåvobrev upprättas, enligt 4:1 och 4:29 jordabalken (JB). För att gåvan ska vara giltig krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken fastighet gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta fastigheten till mottagaren av gåvan. Vi på Lawline erbjuder hjälp med att upprätta gåvobrev. Information hittar du här.

Det finns inte krav på att någon ska bevittna underskrifterna av handlingen, men det kan underlätta vid en ansökan om lagfart, se 20:7 p 1 och 20:8 JB. Lagfart ska sökas inom tre månader från förvärvet av den nya ägaren, enligt 20:2 JB. Blankett för ansökan om lagfart hittar du här.

Beskattning vid gåva av fastighet

Gåvor av fastigheter föranleder ingen beskattning. I stället gäller den s. k. kontinutitetsprincipen, enligt 44:21 inkomstskattelagen. Den innebär att den som tar emot gåvan inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Innebörden av det är att någon skatt på eventuell vinst inte betalas vid gåvotillfället. Skulle ni däremot sälja fastigheten kan din sambo beskattas om ni gör en kapitalvinst. Vid en försäljning beräknas hennes anskaffningsvärde då utifrån det pris du betalade för fastigheten. Köpte du exempelvis fastigheten för 1 milj kronor är din sambos anskaffningsutgift 500 000 kronor, trots att värdet vid gåvan är betydligt högre. På det sättet skjuts beskattningen upp och flyttas över till gåvomottagaren.

Övertagande av lån

Den skuld du har på huset kommer inte automatiskt att följa med din sambos nya äganderätt till fastigheten. Du kan heller inte utan borgenärens samtycke föra över skulden på din sambo. Lånet står på dig som person och inte på huset, även om fastigheten är säkerhet för lånet. Anledningen till det är att lånegivare inte ska riskera att en person med sämre kreditvärdighet övertar ett lån. För att din sambo ska kunna överta en del av lånet krävs det således att du tar kontakt med din lånegivare. I annat fall kommer hela skulden stå på dig, trots att din sambo äger halva fastigheten.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (729)
2021-07-31 Kan man ta reda på huruvida någons egendom är enskild gåva eller ej?
2021-07-31 Vem har rätt till en hund som har överlåtits såsom gåva?
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)

Alla besvarade frågor (94634)