Gåva av fastighet till make

2018-10-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag står som ensam ägare på en fastighet, kan min man få 1/2 fastigheten som gåva av mig.Hur går man tillväga med lagfart o dyl, kostnad etc. Vi betalar båda på lånen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåva mellan makar

Enligt 8 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) så kan gifta ge varandra gåvor som vilka andra personer som helst, med vissa undantag. Gåvohandlingen måste registreras hos Skatteverket innan du ska skicka in din ansökan om lagfart till Lantmäteriet. Detta framgår av 16 kap. ÄktB. Ansökan ska innehålla den gåvohandling som ska registreras. En gåvohandling kan vara ett gåvobrev, alltså ett avtal om vad som ska ges bort. Om gåvan inte har skett skriftligen ska uppgifter om gåvan lämnas i ett dokument som undertecknats av er båda makar. Detta framgår av 16 kap. 2 § ÄktB.

Efter att Skatteverket har beslutat om registrering förs uppgiften om gåvan in i äktenskapsregistret och sedan annonseras uppgiften om gåvan i Post- och Inrikes Tidningar enligt 16 kap. 3 § ÄktB.

Kostar det något att lämna in gåvohandlingen?

Ja, det kostar en viss ansökningsavgift. Denna hittar du på Skatteverkets hemsida.

Hur söker man lagfart?

När en fastighet byter ägare eller att en ägare behöver läggas till måste lagfart sökas. Detta gör man vid Lantmäteriet och vissa krav måste uppfyllas för att lagfart ska kunna sökas. Eftersom att det handlar om gåva av fast egendom här säger 4 kap. 29 § jordabalken (JB) vilka krav som måste vara uppfyllda. Gåvobrevet som du skrev vid registreringen till Skatteverket måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att du överlåter hälften av fastigheten som gåva och ni båda ska underteckna gåvobrevet. Viktigt att observera är att lagfarten måste sökas senast tre månader efter att ni skrivit gåvobrevet enligt 20 kap. 2 § JB.

Det finns två ytterligare krav på vad gåvobrevet ska innehålla: Fastigheten ska vara angiven med fullständig fastighetsbeteckning och att det tydligt är en gåva samt hur stor den är.

Kostar lagfarten något?

Ja, att söka lagfart kostar olika beroende på hur du har förvärvat fastigheten. Eftersom att din make i det här fallet förvärvar fastigheten genom gåva och om din make inte betalar något för den eller övertar ett lån slipper han betala stämpelskatt. Utöver detta finns det en expeditionsavgift som ni dock behöver betala. Den ligger på 825 SEK.

Slutsats

Det går alldeles utmärkt att ge hälften av fastigheten i gåva till din make om ni registrerar det samt söker om lagfart för honom. Det kostar en viss ansökningsavgift att registrera samt 825 SEK i expeditionsavgift för lagfarten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1914)
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt
2020-02-12 Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?
2020-01-31 Hyresgästen kvarlämnar egendom
2020-01-29 Städning av fast egendom

Alla besvarade frågor (77164)