Gåva av fastighet till dotter

2016-06-13 i Reavinstskatt
FRÅGA
Om jag och min fru ger bort vår fastighet till vår gemensamma dotter slipper vi att betala reavinsten då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige är gåvor skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. För att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva så måste ersättningen vara lägre än taxeringsvärdet, vilket framgår av den så kallade huvudsaklighetsprincipen.

Vad gäller stämpelskatt så är reglerna något annorlunda. Även vad gäller stämpelskatt så är förvärv genom gåva visserligen skattefritt men för att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva enligt de här reglerna så måste ersättningen vara lägre än 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§).

Lämnar er dotter ingen ersättning för fastigheten behöver ni inte tänka på ovanstående i och med att ersättningen är 0 kr och därför är under taxeringsvärdet i båda avseenden.

Er dotter kommer dock enligt kontinuitetsprincipen träda in i ert ställe och hon kommer att kapitalvinstbeskattas om hon sedan säljer fastigheten med vinst. Det betyder att om hon ev. avyttrar gåvan(fastigheten) kommer vinstberäkningen ske med utgångspunkt i det inköpspris som ni hade för fastigheten.

Värt att nämna är att rent familjerättsligt om inget annat är sagt kommer gåvan ses som ett förskott på arv(6 kap. 1 § ÄB) till dottern vilket innebär att fastighetsvärdet kommer avräknas från dotterns arvslott när ni går bort. Beloppet som avräknas är då fastighetens marknadsvärde vid gåvotillfället(6 kap. 3 § ÄB). För att undvika att gåvan ska ses som förskott på arv så kan ni skriva ett gåvobrev där det framgår att fastigheten inte ska ses som förskott på arv.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?