Gåva av fastighet till barn. Vilka dokument krävs?

2019-12-10 i Gåva
FRÅGA
Vilka dokument behöver skrivas vid gåva av fastighet till sitt barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett gåvobrev behöver upprättas:

Ett mycket centralt dokument som måste upprättas är ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett dokument där det visas att gåvogivaren gett bort en gåva till gåvotagaren.

Enligt jordabalken (1970:994) (JB) 4 kap. 29 § måste samma villkor som krävs för att ett köpeavtal ska vara giltigt vid fastighetsförsäljning vara uppfyllda när fastigheten ges bort som gåva. Det är enligt JB 4 kap. 1 §, dessa fyra krav nedan, nämligen att:

1.Gåvobrevet måste vara skriftligt.

2.Gåvobrevet måste innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten (t.ex. Huset 1:1) som just gåva till gåvotagaren (ditt barn).

3.Det måste framgå hur stor del av fastigheten som överlåts, t.ex. 1/3, 1/2, hela fastigheten…

4.Både gåvogivaren och gåvotagaren ska skriva under gåvobrevet. (Ort och datum för underskrifterna rekommenderas också att skriva ned)

Alltså ska det stå i gåvobrevet vem gåvogivaren och gåvotagaren är, deras personnummer, adress, samt vad som ska ges bort och hur stor andel av fastigheten som ska ges bort.

Villkor som kan läggas till i gåvobrevet är ifall du önskar att fastigheten ska utgöra enskild egendom, dvs. att fastigheten inte ska vara aktuell i en bodelning ifall ditt barn skulle skilja sig, äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 §. Skulle fastigheten inte utgöra enskild egendom innebär det att exmaken har rätt till halva värdet av fastigheten.

Dessutom kan ett villkor om förskott på arv läggas till. I ärvdabalken (1958:637) 6 kap. 1 § beskrivs det att det som föräldern ger till sina barn som gåva ska räknas som förskott på arv, ifall inte annat sägs eller ifall det måste antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. För att tydliggöra ifall du vill eller inte vill att fastigheten ska ses som förskott på arv ska du skriva det i gåvobrevet. Exempelvis att "denna gåva ska utgöra / inte utgöra förskott på arv".'

Bevittnande av gåvobrev:

När gåvobrevet upprättas behövs det två vittnen som bevittnar underskrifterna, för att ditt barn ska kunna få lagfart på fastigheten. Detta framgår av JB 20 kap. 7 § första punkten. Ansökan om lagfart hos Lantmäteriet ska göras inom tre månader från att gåvobrevet upprättats, JB 20 kap. 2 §.

Det finns mallar om hur man skriver ett gåvobrev på Google, men det finns även en sådan tjänst på Lawline där du kan upprätta ett gåvobrev på bara några minuter (här).

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (605)
2020-02-23 tvångsförsäljning utan lagfart?
2020-02-20 Kan en gåva vara ogiltig?
2020-02-13 Bostadsrättsöverlåtelse genom gåva - krav?
2020-02-04 Kan maka bevittna lagfartsansökan?

Alla besvarade frågor (77448)