FrågaAVTALSRÄTTGåva28/12/2017

Gåva av fastighet från förälder till barn, blandad gåva samt förskott på arv

Hej,

Min mamma äger själv 2 fastigheter, en villa och ett sommarställe. Hon vill skriva över huset till mig som gåva samt sommarhuset till min andra bror som gåva. På huset finns ett lån på SEK 400 000 och huset värderas till c a 6-7 miljoner. Finns det några speciella regler för att göra detta och hur går hon tillväga?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB) och ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du bara har en bror och att ni två är er mors enda bröstarvingar.

Reglerna om gåva av fastighet finner du i 4 kap. 29-31 §§ JB. Det som i praktiken blir relevant är 4 kap. 1 § JB. Jag rekommenderar att du följer länken och läser paragrafen själv, men enligt min uppfattning är det för er relevanta att ni måste upprätta en gåvohandling för varje fastighetsöverlåtelse som undertecknas av din mor samt av dig/din bror i respektive gåvohandling. Handlingen måste även innehålla en förklaring av er mor att egendomen överlåts till dig/din bror.

Jag tolkar även din fråga som att du ska ta över lånet som fastigheten står som säkerhet för. Enligt min uppfattning kommer inte detta utgöra något problem. I fallet NJA 2008 s. 457 konstaterade Högsta domstolen (HD) att blandade gåvor, det vill säga gåvor med vissa betungande inslag, är accepterbara bland annat om gåvodelen överstiger skulddelen och en genuin gåvoavsikt finns. Såsom jag tolkar fallet och din fråga bör det alltså inte bli några problem för dig.

En möjlig komplicerande fråga är om detta ska betraktas som förskott på arv. Av 6 kap. 1 § ÄB följer att en gåva som ges till en bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv när denne ärver arvlåtaren. Är villan du ska få värd mer än sommarstället din bror ska få kommer alltså detta sannolikt innebära att du vid din mors bortgång kommer anses ha fått ett förskott på ditt arv som din bror ska kompenseras för. Detta är dock endast en presumtionsregel vilket innebär att din mor kan föreskriva, lämpligen i gåvohandlingen, att gåvorna inte ska ses som förskott på arv. Jag rekommenderar att du diskuterar denna fråga med din mor och bror och försöker komma fram till en lösning ni finner rättvis. Om ni är nöjda med att du och din bror får fastigheterna som det är oavsett värdet kan helt enkelt er mor skriva in att gåvorna inte ska ses som förskott på arv och därmed kommer ni ärva lika vid bouppteckningen i framtiden.

Slutligen bör du ansöka om lagfart när gåvan fullbordats.

För att kort sammanfatta mitt svar: din mor ska upprätta en gåvohandling enligt formkraven i 4 kap. 1 § JB. Utöver detta bör ni diskutera frågan om förskott på arv med det jag skrev om detta i åtanke. Sist av allt bör du ansöka om lagfart.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning