Gåva av fastighet

2016-09-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min make vill ge bort halva huset till mig genom "gåva mellan makar".Vi äger idag häften var.Han kommer fortfarande ha kvar sin del av lånen på huset, men hela huset ska ägas av mig.När jag läser på ser detta juridiskt möjligt ut, men vad är viktigt att tänka på?Det är alltså varken bodelning eller köp utan en gåva.Stort tack för er hjälp, hoppas jag förklarat nog i detalj.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En sådan transaktion som du beskriver är tämligen oproblematisk. Ni bör upprätta ett gåvobrev. Om det rör sig om en fastighet ska gåvobrevet uppfylla de krav som föreskrivs i 4 kap. 1 § jordabalken. Vidare bör gåvan registreras hos skatteverket. Skatteverket har en utförlig förklaring av hur en transaktion som du beskrivits kan genomföras, se här.

Utöver detta är det inte mycket att tänka på. Hade lånen tagits över hade det kunnat aktualisera beskattningsfrågor, men då lånen står kvar på din make uppstår inga sådana. Banken kan möjligen (inte troligt dock) ha invändningar mot en sådan transaktion.

Känner ni er osäkra vad angår gåvobrevet, kan vi på Lawline bistå med att upprätta gåvobrev genom vår avtalstjänst, se här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2013)
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?

Alla besvarade frågor (88404)