Gåva av fastighet

FRÅGA
Jag och min syster äger en sommarstuga, 1/2 vardera. Tax.värde 2 500 000. Min syster vill överlåta sin del på mig.Fastigheten värderad till 2 000 000. Vid köpeskilling 1 milj. räknas det då som gåva? Kanske? Och får jag då vid försäljning samma ingångsvärde på hela fastigheten vid reavinstbeskattningen.Är det då möjligt att isället komma överens om en köpeskilling på 800 000 och då ingen reavinstskatt för min syster?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

Vid skattemässiga situationer utgår man alltid från marknadsvärdet. Det som här kommer vara av vikt är därför marknadsvärdet på 2 000 000 inte taxeringsvärdet på 2 500 000. Då ni äger 50% vardera dvs 1 000 000 vardera anses det inte som gåva om din syster säljer sin del av fastigheten till ett värde av 1 000 000. Detta kommer alltså ses som en vanlig försäljning och hon kommer beskattas därefter. Om hon däremot säljer den för 800 000 kommer 200 000 kr att ses som gåva och hon kommer inte beskattas på dessa då en överlåtelse genom gåva inte är en avyttring och medför därför inte kapitalvinstbeskattning. Istället träder förvärvaren (du) i givarens skattemässiga situation, gällande anskaffninsutgifter, 44:21 § Inkomstskattelagen.

Att förvärvaren (du) tar över givarens skattemässiga situation innebär att gåvotagarens framtida avyttring av tillgången kommer påverkas. Kapitalvinsten kommer att omfatta värdestegring som uppstått under både givaren (din syster) som tatarens (du) innehavstid. Den dagen du säljer fastigheten kommer alltså du att få skatta på dessa 200 000 kr. Du träder alltså in i din systers skattemässiga situation, och det som händer är att ni förflyttar skatten till dig.

Du slipper för visso att utge 200 000 kr som du får i gåva, och din syster får skatta mindre. Däremot får din syster 200 000 kr mindre av dig och du kommer behöva skatta vid ett senare tillfälle. Med dagens låga ränta rekommenderar jag er att ta skatten nu medan räntan är låg, det tjänar ni tillsammans på rent ekonomiskt.

Hoppas att det var svar nog på din fråga.

Eric Brinck
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?