Gåva av fast egendom mellan makar

2017-11-21 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag har under sommaren gift mig och vill att min hustru blir ägare till vårat hus. Idag äger jag 100% och står för alla lån själv. Vi vill att min hustru blir ägare till 50% av huset.Hur gör vi för att på bästa sätt få till denna delning?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Jag rekommenderar att du utöver mitt svar läser igenom de regleringar jag hänvisar till.

Av 4 kap. 29 § JB följer att de bestämmelser om köp av fast egendom som finns i 1-3 §§ i samma kapitel även gäller för gåva av fast egendom. Av 1 § framgår det så kallade formkravet för överlåtelsen. I fallet med en gåva innebär formkravet enligt min uppfattning (1) att gåvohandling ska upprättas, (2) att handlingen ska undertecknas av givaren och mottagaren samt (3) att handlingen ska innehålla förklaring av givaren att egendomen överlåtes på mottagaren. Avtalet om gåvan ska helt enkelt finnas på papper, vara undertecknad av både dig och din maka och ha text av innebörd att halva fastigheten överlåts på din maka av dig. 2-3 §§ är sannolikt irrelevanta i ditt fall.

Så långt är bestämmelserna enkla. Upprättar du en handling enligt vad jag beskrev ovan kommer din gåva vara giltig mellan dig och din maka, något som även framgår av 8 kap. 1 § ÄktB som reglerar just gåvor mellan makar.

För att din gåva även ska bli gällande mot tredje män, i praktiken dina tänkta borgenärer, måste den även registreras enligt 16 kap. ÄktB. Registreringsförfarandet innebär i praktiken bara att du skickar in gåvohandlingen och ansökan om att få den registrerad till Skatteverket. Följ länken här för att få instruktioner om förfarandet på Skatteverket hemsida.

När du upprättat ditt gåvobrev och fått din ansökan beviljad av Skatteverket kvarstår ett steg, nämligen att ansöka om lagfart för din maka. Jag rekommenderar att du kontaktar lantmäteriet för mer information om detta.

När du följt stegen ovan har du med full juridisk verkan skänkt en del av din fastighet till din maka.

Angående lånet så utgår jag från att huset är pantsatt som säkerhet för det. Det framgår bland annat av Högsta domstolens dom i rättsfallet NJA 2002 s. 11 att ägaren till fast egendom som pantsatts kan överlåta egendomen, men då endast belastad med panträtten. Detta innebär helt enkelt att din borgenärs panträtt i fastigheten står fast även när din maka äger halva fastigheten.

För att sammanfatta: mitt råd till dig är att upprätta och registrera en gåvohandling såsom jag beskrivit ovan och sedan ansöka om lagfart för din maka. När du gjort detta är gåvan fullbordad och ni har juridiskt skydd för den mot varandra och tredje män.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97596)