Gåva av fast egendom

2017-02-12 i Gåva
FRÅGA
En person får en tomt som ett förskotts arv av sin morfar. Denna person skriver ett gåvobrev och ger bort 40% av tomten till sin sambo. När paret nu ska gå isär, går det då att ogilla gåvobrevet? Allt står med i lagfarten hos lantmäteriet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om inte tomten har givits som enskild egendom är personen i fråga rådig att ge bort denna genom gåvobrev. Enligt 1 § gåvolagen är fullbordandet av gåvan själva rättshandlingen, och när en gåva fullbordats kan den inte tas tillbaka. I frågan förstår jag det som att sambon också står på lagfarten varför denna i sådana fall räknas som gåvans fullbordande. Såvida inte gåvan är villkorlig går det inte att ogilla gåvobrevet.

För att reda ut situationen ytterligare och se hur ni bäst kan gå tillväga i frågan rekommenderar jag er att boka tid med en av våra jurister, vilket du gör här.

Lycka till!

Vänligen,

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (684)
2021-01-24 Kan enskild egendom i gåvobrev ingå som giftorättsgods i bodelning?
2021-01-20 Ofullständig fråga
2021-01-20 Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom
2021-01-19 behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?

Alla besvarade frågor (88531)