Gåva av enskild egendom med rätt att förordna egendomen till att utgöra giftorättsgods istället

FRÅGA
Hej. Jag har fått en fastighet i gåva, som enskild egendom, men med rätt förordna annorlunda. Hur formulerar jag ett äktenskapsord för att göra min enskilda egendom till giftorättsgods. Detta är den enda enskilda egendom som finns, allt annat är giftorättsgods. Jag har uppfattat att det inte längre behöver bevittnas,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Fastigheten som du har fått i gåva är som du beskriver enskild egendom pga. ett tredjemansförordnande enligt 7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB, dock med det villkoret att du har rätt att förordna annorlunda.

Enligt 7 kap. 3 § första stycket ÄktB kan makar genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom ska vara enskild, de kan vidare enligt samma lagrum genom nytt äktenskapsförord bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Möjlighet att genom äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods i annan situation än ovan nämnda verkar saknas. Dock har Hovrätten över Skåne och Blekinge slagit fast i ett rättsfall, RH 1994:48, att det inte har varit avsett att i äktenskapsbalken begränsa makarnas rätt att i ett fall som detta genom äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods, således är ett sådant äktenskapsförord giltigt.

Det enda formkravet ett äktenskapsförord kräver är att det upprättas skriftligen och att det undertecknas av båda makarna, 7 kap. 3 § andra stycket ÄktB. Det ska även lämnas in för registrering hos Skatteverket, 7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB. Det krävs, precis som du säger, inte längre någon bevittning av detta.

Vid utformningen av äktenskapsförordet är det viktigt att det framgår tydligt vilken egendom som avses, därför bör du/ni beskriva fastigheten så tydligt och preciserat som möjligt. Du/ni bör även på ett enkelt men tydligt sätt beskriva att just denna fastighet ska utgöra giftorättsgods.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88213)