Gåva av del i fastighet

2017-04-27 i Fastighet
FRÅGA
Tre syskon ärvde skog och hemman av föräldrarna,,,,nu har en bror givit bort sin 1/3 åt ett av sina syskon, inget är omskrivet på papper bara muntligt,,,,vid eventuell försäljning ska då den som fått 1/3 til ha två gånger av pengarna vid försäljning av mark och skog och hemmanet,,,,,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda

Den ska bygga på frivillighet
Det ska finnas en gåvoavsikt
Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning. En gåvohandling eller ett gåvobrev ska upprättas och är ett avtal mellan givaren och mottagaren. Detta krävs när det handlar om en fastighet, dvs. det går inte att ge bort eller sälja en fastighet endast genom ett muntligt avtal. För fastigheter är bara skriftliga avtal bindande. Jag rekommenderar därför att det syskon som ska ge bort sin del av fastigheten kontaktar en jurist för att formulera ett avtal. Ett gåvoavtal eller gåvobrev för fastighetsgåva måste uppfylla vissa kriterier och innehålla vissa specifika punkter för att det ska anses giltigt. Detta brukar kallas för formkrav som framgår bland annat i 4 kapitlet jordabalken (JB) (här).

När gåvobrevet är upprättat äger gåvomottagaren 2/3 av hemmanet och har därmed rätt till motsvarande värde (köpeskilling) av fastigheten vid en eventuell försäljning. Dock måste ni båda vara överens om en försäljning för att det ska vara möjligt, dvs. alla ägare i fastigheten ska samtycka till försäljningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till i fortsättningen!

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97393)