Gåva av bostadsrätt och återvinning av gåva

2021-03-08 i Återvinning
FRÅGA
Hej! Jag fick en bostadsrätt i gåva från min pappa. Ca halvår senare fick min pappa en betydande skatteskuld och hamnat i Kronofogden. Kan jag förlora lägenheten med hänvisning till återvinning av gåvan? Dagen efter Gåvobrevet utfärdades ett Testamente där det står att bostadsrätten beläggs med överlåtelseförbud, dvs jag som gåvotagare inte får sälja, byta eller skänka lägenheten utan min pappas samtycke. Jag är rädd att förlora bostaden. Hur kan jag skydda min egendom? Tacksam för hjälp!! MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det fråga om en gåva?

För att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ha skett frivilligt av gåvogivaren till gåvotagaren. Det ska ha funnits en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska ha varit överens om att något vederlag inte skulle utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte ha förekommit.

Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.

Du skriver också att ett gåvobrev har utfärdats. Ett löfte om gåva av bostadsrätt (lös egendom) är bindande om gåvotagaren fått ett skriftligt gåvobrev och mottagaren förstår dess innebörd (1 § första stycket GåvoL). Däremot är inte gåvan skyddad från givarens fordringsägare förrän den är fullbordad (1 § andra stycket GåvoL). Om gåvan har fullbordats kan den inte utmätas för givarens skulder.

Kan gåvan återvinnas?

Om en fysisk person försättas i personlig konkurs kan återvinning av gåva ske i vissa fall. En gåva går åter, om den har fullbordats inom tre år före det att ansökan om konkurs inkom till Tingsrätten (den s.k. fristdagen) när gåvan har skett till någon som är närstående till den betalningsskyldige (4 kap. 6 § KL). Vid återvinning ska gåvan återbäras till konkursboet (4 kap. 14 § KL). Om det däremot visas att den betalningsskyldige efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder kommer inte gåvan att återvinnas (4 kap. 6 § KL). Detta gäller endast om din pappa försätts i personlig konkurs. För att försättas i konkurs måste den betalningsskyldige ha en oförmåga att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § KL).

Överlåtelseförbud

Huvudregeln är att om det framgår av ett villkor vid gåva eller i testamente att viss egendom inte får överlåtas så får inte heller egendomen utmätas (5 kap. 5 § UB). Eftersom du fått egendomen i gåva borde överlåtelseförbudet ha framgått i samband med gåvobrevet. Om du däremot har fått egendomen till följd av ett testamente ska villkoret framgå där.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (63)
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

Alla besvarade frågor (95753)