FrågaAVTALSRÄTTGåva26/12/2014

Gåva av bostadsrätt; hur fungerar det och vad blir de skattemässiga konsekvenserna?

Vi är två systrar med en gammal mamma. Mamma ska nu flytta till en mindre lgh och vill överlåta sin bostadsrätt på mig och min syster. Hur ska hon göra? Ska hon skriva gåvobrev till oss eller vad gäller? Vad får detta för konsekvenser gällande skatten om jag och min syster sedan väljer att sälja bostadsrätten? Hur värderas bostadsrätten när vi fått den?

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Hur en gåva blir bindande för givaren regleras i Gåvolagen (GåvoL). Den hittar du https://lagen.nu/1936:83 . Medlemskap i bostadsrättsföreningar, hur det förhåller sig till ägandet av bostadsrätter och formkraven gällande avtalet regleras i Bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614 . Beskattningen regleras i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .

För att löftet om att ge er bostadsrätten skall vara bindande för er mamma måste hon skriva ner detta på ett papper och ge till er GåvoL 1 § 1 st. Vidare måste själva gåvan också göras skriftligt i pappersform, det skall anges att det är frågan om en gåva (att priset är 0) samt vilken lägenhet det gäller enligt BrL 6:4 st 1. Avtalet skall sedan signeras av dig och din mamma samt av din syster och din mamma BrL 6:4 st 1. Jag tycker att ni skall ha två separata avtal - ett mellan dig och din mamma och ett mellan din syster och din mamma. Allt detta för att gåvan skall vara giltig BrL 6:5 st 3. Vidare bör din mamma ange i avtalet hur stor del av bostadsrätten som hon ger till dig respektive till din syster. Att tänka på är att överlåtelsen ändå kan vara ogiltig om styrelsen i bostadsrättsföreningen inte godkänner er som medlemmar BrL 6:5 st 1.

Som du kanske redan vet är gåvoskatten avskaffad IL 8:2, vilket innebär ni slipper skatta när ni får bostadsrätten. När du och din syster väl säljer den kommer ni att få använda er av er mors omkostnadsbelopp IL 44:21. Det är bland annat omkostnadsbeloppet som man drar av från det som köparen betalar för bostadsrätten för att få fram på vilken summan som man skall betala skatt på IL 44:13. Omkostnadsbeloppet är bland annat den summa som er mamma köpte bostadsrätten för IL 44:14.

Att bostadsrätten har givits bort i gåva kommer förmodligen inte att påverka priset på den. Den är värd så mycket som någon är beredd att betala för den. Det finns inga rättsregler som påverkar priset i förhållande till själva gåvohandlingen.

Summering

Din mor måste följa de krav som ställs upp i BrL 6:4 st 1 när hon ger bort bostadsrätten för att överlåtelsen skall vara giltigt. Du och din syster kommer inte att behöva skatta för gåvan av bostadsrätten då gåvoskatten är avskaffad. När ni säljer bostadsrätten kommer du och din syster däremot att behöva skatta. Då kommer ni att använda er av er moders omkostnadsbelopp vid skatteuträkningen. Att bostadsrätten ges bort kommer rättsligen inte att sätta någon övre gräns för vad den får värderas till.

Skulle ni behöva hjälp med att upprätta gåvohandlingen kan ni komma i kontakt med våra samarbetspartners här.

Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”