Gåva av bostadsrätt eller fritidsfastighet

2015-08-28 i Gåva
FRÅGA
I samband med att ett gåvobrev, avseende bostadsrätt eller fritidsfastighet, har undertecknats ska givarens namnteckning bevittnas. Kan släkting, syskon, maka eller make till mottagaren bevittna givarens namnteckning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller gåva av bostadsrätt finns inget krav på bevittnande, utan det krävs endast ett skriftligt gåvoavtal undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren, vilket framgår av 6 kap 4 §.

Vad gäller gåva av fritidsfastighet kräver en giltig sådan inte heller bevittnande. Däremot krävs att gåvogivarens undertecknande av gåvobrevet har bevittnats av två vittnen för att gåvotagaren ska få lagfart på fastigheten, vilket framgår av Jordabalken 20 kap 7. Nästa fråga är då vilka krav som ställs på vittnena. Detta framgår av lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. I nämnda lag stadgas att gåvotagaren, någon under 15 år eller någon som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen inte kan vara vittne till gåvogivarens undertecknande. Andra personer kan således bevittna undertecknandet med giltig verkan.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (667)
2020-10-30 Gåva till familjemedlem
2020-10-28 Kan man ge bort en bil i gåva?
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?

Alla besvarade frågor (85590)