Gåva av bostadsrätt.

2019-02-28 i Gåva
FRÅGA
Jag vill ge mitt ena barn större delen av min bostadsrätt som gåva och vi ska fylla i Riksbyggens färdiga gåvobrev. Gäller detta gåvobrev även om jag skulle dö innan vi har hunnit skicka in det till Riksbyggen och/eller innan föreningens styrelse har godkänt mitt barn som medlem i föreningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gåva av bostadsrätt så gäller vissa formkrav för att gåvan ska vara giltig.

Ett gåvobrev är som du nämner ett av de formkrav som finns för giltighet. Ett annat är att gåvan anses vara giltig först när bostadsföreningen blivit underrättade om gåvan (3 § 3 stycket gåvolagen). Detta visas även av ett tidigare avgörande, NJA 1993 s.560, där gåvan vid gåvogivarens död ansågs ogiltig eftersom föreningen inte hade underrättats.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll