Gåva av bostadsrätt

2015-09-14 i Gåva
FRÅGA
HejJag har fått en bostadsrätt i gåva. Från vilket datum gäller gåvan?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

En bostadsrätt räknas i lagens mening som lös egendom. För gåvor av lös egendom gäller Lagen angående vissa utfästelse om gåva (Gåvolagen). I Gåvolagens mening anses bostadsrätter falla under begreppet "andra fordringar". Gåvor av "andra fordringar" anses fullbordade i och med att gäldenären underrättats om överlåtelsen.

Vad detta innebär i praktiken kan illustreras med ett exempel; I ett rättsfall, NJA 1993 s 560, ansågs en gåva av bostadsrätt bli fullbordad i förhållande till givaren först då föreningen underrättats om gåvan. En underrättelse kan ske genom att medlemskap söks.

En annan sak att ha i åtanke vid gåva av bostadsrätt är att ett villkor för att gåvan ska vara giltig är att medlemskap i bostadsrättsföreningen söks och godkänns. Enligt Bostadsrättslagen 6 kap 5§ blir nämligen överlåtelsen av bostadsrätten ogiltig om inte den nya ägaren godkänns som medlem i föreningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (665)
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap

Alla besvarade frågor (85407)