Gåva av belånat hus

2015-08-25 i Gåva
FRÅGA
Har ett hus som är belånat. Kan jag skänka huset till min mamma, kommer lånen att följa med huset eller blir de kvar hos mig? Kostar det något?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Det finns ingenting i lagen som hindrar dig att sälja, ge bort, byta eller på annat sätt överlåta fastigheten till någon annan. Detta innebär dock inte att lånen automatiskt följer med om du ger bort huset. Det vanligaste är visserligen att man om man tar över ett hus eller liknande även tar över lånen, men banken eller eventuell annan som lånet är taget av måste godkänna att skulden flyttas över. Vidare är det så att även om själva skulden inte flyttas över, består den panträtt som belåningen innebär. Huset kommer alltså fortfarande att vara säkerhet för lånet oavsett vem som har skulden. Just av denna anledning är det dock vanligast att banken går med på att flytta över lånet!

En kostnad som kan uppstå i samband med överlåtelsen är stämpelskatt (se Stämpelskattelagen). Kort sagt blir stämpelskatt aktuell i de flesta fall då en fastighet (t.ex. ett hus, om marken ingår) överlåts till någon annan. Stämpelskatten går till att täcka de kostnader som uppstår då man söker lagfart. Gåvor är i och för sig befriade från stämpelskatt (de tas inte upp i 4 § Stämpelskattelagen), men i vissa fall anses en gåva vara ett köp. Enligt 5 § skall en överlåtelse vad gäller stämpelskatt anses vara ett köp även i vissa fall där det enda man gör är att ta över skulderna som följer med huset. Detta gäller framförallt om skulderna man övertar uppgår till minst 85 % av fastighetens värde. Om skulderna i detta fall är mycket lägre än egendomens värde, talar allt för att det inte blir någon stämpelskatt; överlåtelsen syftar ju till att du skall ge din mamma huset som gåva. Om stämpelskatt ändå blir aktuell, är den på 1,5 % av egendomens värde. Oavsett om stämpelskatt blir aktuell utgår en avgift på 825 kr då man söker lagfart.

Kort sagt:
Det är inga problem med att ge bort huset som gåva bara för att det är belånat. Dock måste banken (eller var nu lånet kommer från) godkänna en överflyttning av lånet om ni vill göra en sådan. I vilket fall som helst kommer huset fortfarande att utgöra säkerhet för lånet.
Om de lån som eventuellt skall tas över uppgår till minst 85 % av husets värde kommer överlåtelsen att anses vara ett köp, och stämpelskatt på 1,5 % av värdet utgår. I annat fall kostar det ändå 825 kr att söka lagfart.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar får du gärna höra av dig igen!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (665)
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap

Alla besvarade frågor (85411)