Gåva av andel i fastighet mellan sambor

2020-08-27 i Gåva
FRÅGA
Hej! Min sambo vill att jag blir delägare i hans fastighet. Vi håller på att renovera ett äldre hus och tänker dra fördelen av att båda kunna utnyttja rotavdraget. Tanken är att han ger mig ägandedelen i gåva. Vad behöver vi tänka på för att det ska bli så rätt som möjligt? Skatteverket är nöjda med att det finns ett gåvobrev och de ser inte på andelsstorleken vid ett rotavdrag. Jag ska också söka lagfart på min blivande del av fastigheten. Är det andra saker som ska skrivas in i ett gåvobrev? Hur stor andel ska han ge mig för att det ska bli bäst?Ska jag erlägga vederlag till honom?Räcker det med att jag är sambo - vi är inte gifta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det så vill du veta vad ni ska tänka på vid gåva för att du ska bli delägare i fastigheten. Jag kommer förkorta äktenskapsbalken till ÄktB och jordabalken till JB.

Registrering

I Sverige så är det bara krav på att en gåva mellan makar registreras, vilket innebär att om ni är sambor så behöver ni inte registrera gåvan (8 kap. 1 § ÄktB).

Gåva av andel i fastighet

Vad din sambo vill ge dig är däremot en andel i en fastighet. Det viktiga är att ni uppfyller de formkrav som uppställs (4 kap. 1 & 29 §§ JB). Dessa krav behöver man alltid uppfylla vid gåva av andel i fastighet. Det spelar alltså ingen roll om ni är sambo eller gifta.

Viktigt är alltså att gåvohandlingen är skriftlig och att gåvogivare, din sambo, och gåvotagare, du, skriver under gåvohandlingen. Den ska även innehålla uppgift om vilken fastighet det rör och en förklaring från din sambo, gåvogivaren, att han vill överlåta en del av fastigheten till dig, gåvomottagaren.

Andelar

Om det i avtalet skrivs att din sambo ger dig ex 25 % av fastigheten så skulle man kunna se det som att du bara äger 25 % (1 § Samäganderättslagen). Samäganderättslagen är däremot dispositiv vilket innebär att ni i ett avtal kan avtala bort den och säga att den ska ägas med lika andelar.

Jag skulle ändå rekommendera att ge en betydande del av fastigheten om syftet ändå är att ni ska äga den tillsammans för att undvika eventuella problem i framtiden. Däremot så är det fortfarande upp till er och vad ni är bekväma med.

Sammanfattning

Se till att uppfylla de formkrav som finns och jag rekommenderar er att i ett avtal reglera om ni vill äga den med lika rätt dvs att ni i ett avtal säger att om den säljs så får ni lika mycket, om det är så ni vill ha det.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91439)