Garantiutfästelse - fel i vara

2020-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Vi köpte tidigare i år en husqvarna automower 315 som den 24 Juni slutade fungera. Den 25 juni skickade jag in reklamationsärendet via mail efter samtal med återförsäljarens kundtjänst. Nu har det gått en månad utan att det har hänt något. Jag har mailat till deras kundtjänst utan att få svar utan det är först när jag ringt som jag har fått svar. Efter 10 dagar när jag ringde så sade de att de hade missat min reklamation som jag skickade in som ett svar i ett reklamation ärende tråd som jag fick utskickade av deras kundtjänst. När jag sedan ringde igår (23 juli) så säger de att de inte har påbörjat ärendet än, när jag ber om att få prata med en handläggare som jag blivit tilldelad så säger de att det inte är möjligt då de inte har något telefon...Min fråga är om jag kan häva köpet? På en månad har jag inte fått någon avhjälpning. Produkten är av väsentlig betydelse för att jag nu inte kan klippa gräset utan får låna grannens gräsklippare.Jag har försökt att påskynda processen utan att återförsäljaren gör något. Detta är ju under garanti perioden.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga utgår jag från att du som privatperson köpt denna lösa sak av en näringsidkare. Därmed blir konsumentköplagen tillämplig.

Eftersom produkten inte fungerar är det givetvis inte fråga om det är fel på varan, för det är för handen att varan är felaktig. Viktigt att nämna är att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet och säljaren ska då svara för detta (20 a § konsumentköplagen). Eftersom du har reklamerat dagen efter du upptäckte fel i varan så anses detta vara inom skälig tid från att du upptäckt felet (23 § konsumentköplagen). Reklamationen har därmed gått rätt till. Har säljaren genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för varan ska fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar (21 § konsumentköplagen). Ingår det i deras garanti att varan inte ska gå sönder under denna tid, så ska säljaren svara för detta fel och du som köpare behöver inte bevisa på något sätt att felet funnits från början eller liknande.

Du kan som du säger kräva avhjälpande eller omleverans om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § konsumentköplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Är felet av väsentlig betydelse för dig får du häva köpet (29 § konsumentköplagen). Vad som anses som väsentlig betydelse får avgöras från fall till fall givetvis.

Sammanfattningsvis ska säljaren svara för fel under garantitiden som denna utfästelse omfattar. Du som köpare har rätt till omleverans eller häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1161)
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde
2021-02-27 Trasig koppling på begagnad bil
2021-02-27 Vilka rättigheter har en konsument vid köp av en felaktig bil?

Alla besvarade frågor (89743)