Garantiansvar vs. konsumentköplagen vid batterifel

2017-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Hur fungerar konsumentköplagen detta fall? Jag har som privatperson köpt en snöskoter av en firma.Skotern hade gått 7 mil vid köpet och allt fungerade, efter 1.5 år startar inte skotern för batteriet är urladdat och jag kopplar på en laddare men batteriet vill inte ta emot laddning. Jag pratar med säljaren om problemet och han säger att batteriet, som kostar 1500:-, är en förbrukningsvara och endast har 1 års garanti. Garanti vs konsumentköplagen. Hittar ingen info på nätet om vad som faktiskt gäller vid batterifel. Nämnas bör att skotern endast har elstart och således kräver ett fungerande batteri för att kunna användas. Säljaren sa också något om att underhållsladdning är nödvändig att användas om man inte använder fordonet en längre tid, sommaren, det står också i bruksanvisningen och det har jag gjort. Min andra fråga är, hur stora, tidskrävande, penga-krävande skötselanvisningar kan en firma lägga på kunden att göra, för att kunden skall kunna reklamera en vara?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en säljare eller tillverkare som utfärdat en garanti ska svara för fel på varan under den tid garantin omfattar (21 § konsumentköplagen) (KköpL). Säljaren av snöskotern tycks i din fråga inte lämnat någon garanti för batteriet, då denne istället hänvisar dig till en garanti utfärdad av själva batteritillverkaren. Denna garanti menar dock säljaren har gått ut. Anledningen till att du inte hittat något gällande garantier för batterifel är för att det inte finns något direkt lagrum som reglerar detta. En garanti är helt frivillig för en säljare eller tillverkare är ge ut, och någon lag som säger att en förbrukningsvara (tex ett batteri) per automatik skulle ha ett års garanti finns inte. Olika batteritillverkare har därmed "friheten" att själva bestämma hur lång garantitid de vill sätta på sina batterier. Det lämpligaste du här kan göra är således att ta reda på vad just denna specifika batteritillverkare har för garantitid på sina batterier, för att vara säker på att skotersäljarens garantiuppgift på ett år verkligen stämmer.

Att som säljare eller tillverkare lämna en garanti är som sagt helt frivilligt. Skyddas du som konsument inte av någon garanti får du istället se om du skyddas av övriga lagrum i konsumentköplagen. Din tidsfrist för reklamation är enligt denna lag tre år och har i din fråga inte gått ut (23 § tredje stycket KköpL). Då det däremot gått 1,5 år sedan ditt köp får du dessvärre en relativt tung bevisbörda då du inte får använda dig av "bevislättnadsregeln" i (20 a § KköpL). Denna regel gäller endast i ett halvår från ditt köp och innebär att säljaren måste bevisa att felet inte förelåg vid avlämnandet (dvs när du köpte skotern). Utan garanti, och utan denna bevislättnadsregel, svänger denna bevisbörda. Därmed måste istället du som köpare som vid en reklamation försöka påvisa att felet på batteriet fanns redan vid avlämnandet. Detta är ofta inte lätt.

Svaret på din andra fråga är att säljaren måste ta emot din reklamation. Reklamationsregeln i (23 § KköpL) är tvingade, varför säljaren inte på något sätt kan avtala bort din reklamationsrätt enligt denna paragraf. Säljaren måste alltså ta emot din reklamation, oavsett om du följt dennes skötselanvisningar eller inte.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1317)
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?
2021-11-30 Hävning till följd av fel i varan vid konsumentköp
2021-11-30 Har fått fel storlek på en vara som jag har beställt, vad ska jag göra?
2021-11-30 Jag har inte fått det jag beställde, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (97543)