Garanti vid konsumentköp

Gäller garantin på t ex en symaskin om jag som kund öppnat den innan jag kontaktar säljaren och påtalar fel. Dvs inom garantitiden - inköpt för sju månader sedan.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän redogörelse
När man som privatperson köper en vara från en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig (1 § KKL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § KKL). Det innebär att man inte får avtala om sämre villkor än vad som gäller enligt lag. Näringsidkaren får däremot avtala om bättre villkor.

En garanti är ett skydd utöver de stadgade rättigheter som konsumenten har enligt lagstiftningen (jfr 21 § KKL första stycket). Garantin utökar konsumentens rättigheter och är ett frivilligt åtagande från säljarens sida. En garanti innebär att säljaren åtagit sig att svara för varan eller viss egenskap under en tid. Om produkten försämras under garantitiden anses produkten vara felaktig. Säljarens felansvar gäller dock inte om säljaren kan bevisa att försämringen beror på en olyckshändelse, vanvård eller onormalt brukande från konsumentens sida (21 § andra stycket KKL). Som exempel kan anges att konsumenten inte följt väsentliga service- och skötselråd för den aktuella varan (prop. 1989/90:89 s. 111). Säljaren har bevisbördan under en garantitid vilket innebär att denne måste bevisa att fel inte funnits från början för att kunna frigöra sig från ansvar.

Omständigheterna i ditt fall
Att du har öppnat symaskinen ska inte utgöra ett hinder från att du kan påtala att varan är felaktig. En vara måste vanligen först prövas och användas för att man som konsument ska kunna avgöra huruvida varan fungerar som den ska eller inte. En garanti ska gälla även om varan är öppnad. Om du har använt symaskinen men tycker att den är felaktig eller har försämrats, rekommenderar jag dig att kontakta säljaren och tala om detta. Du bör även ifrågasätta om garantin omfattar det eventuella fel eller den försämring som uppstått på symaskinen. Om försämringen inkluderas och det uppstått inom garantitiden, kan varan anses vara felaktig. Säljarens felansvar för varan gäller som tidigare nämnt inte om säljaren kan bevisa att försämringen beror på en olyckshändelse eller onormalt brukande från din sida.

Jag vill även belysa att man fortfarande kan påtala fel, även om garantitiden löpt ut eller om garantin inte omfattar det aktuella felet. Varan kan fortfarande anses vara felaktig enligt konsumentköplagen och eventuella påföljder kan aktualiseras. Skillnaden kan sägas vara att man har ett extra starkt skydd under garantitiden, där bevisbördan för felet åligger säljaren. När garantitiden löpt ut är det istället du som köpare som måste bevisa att felet funnits från början och att det inte beror på ditt användande av varan. Bevisbördan övergår således till köparen efter garantitiden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”