Garanti och fel i vara

2020-11-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej,en leverantör som vår ekonomiska förening har köpt ugn av vägrar ersätta en ugn som har blivit trasig under garanti. Vi köpte ugnen helt ny i april 2020 och den blev trasig av sig själv (en timer som slutade fungera) i oktober 2020. De hävdar att eftersom det står i deras köpevillkor att de har "reservdelsgaranti" 1 år att det räcker med att de skickar en reservdel, men montering av reservdelen ska vi tydligen bekosta själva. Såhär står det i deras köpevillkor: "Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter. För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti. Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner, spisar m fl. vilkas motorer, drev kan brännas sönder vid överhettning, såvida inte konstruktionsdel kan påvisas). Vi har ej möjlighet att skicka ut reparatör till kund. Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada."De hävdar att köpelagen är dispositiv och att de har rätt. Har de rätt att hantera reklamationen på det här viset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är en ekonomisk förening som köpt en lös sak av en näringsidkare så är köplagen tillämplig (här, nedan förkortad KöpL). Som leverantörer säger så är köplagen dispositiv (3 § KöpL). Detta innebär att köplagen inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet m.m.

Enligt 21 § 2 st. KöpL så ska en försämring av varan efter riskövergången (vid avlämnandet, men detta är irrelevant för denna fråga) anses vara fel i varan om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen. Men detta säger ju inte i sig på vilket sätt säljaren ska hantera reklamationen! Däremot får vi fram att detta ska behandlas som fel i vara, och därav får man kolla på de delar av köplagen som behandlar detta. Enligt dessa bestämmelser så kan köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning beroende på omständigheterna i det enskilda fallet (30 § KöpL). Köparen kan även kräva skadestånd.

Men vi sa ju redan i början att köplagen är dispositiv? Vad betyder då detta? Jo, det betyder att när det gäller fel som avtalet om garantin omfattar så ska dessa hanteras på det sättet som avtalet föreskriver. Eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige, och det inte finns tvingande regler som i detta fall hade hindrat er från att bestämma internt om hanteringen av dessa fall utan lagens utfyllnad, så är ni bundna att agera i enlighet med vad ni bestämt (en avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas, pacta sunt servanda).

Slutligen kommer vi alltså fram till att säljaren får hantera er reklamation så här eftersom det är detta som ni avtalat om!

Hoppas detta besvarade din fråga,

MVH

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1335)
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt

Alla besvarade frågor (91133)