FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen11/01/2015

Garanti lämnad för säljarens räkning

Hej,

Jag har en fråga angående konsumenträtt.

Jag köpte en hemelektronikprodukt på vilken säljaren lämnade 1 års garanti. I manualen framgår dock att tillverkaren lämnar 3 års garanti.

Nu ville det sig inte bättre än att varan slutade fungera efter ca 34 månader.

Jag kontaktade då säljaren med hänvisning till den 3-åriga garantin som omnämndes i manualen. De svarade då att de bara ger 1 års garanti och att de inte kan ansvara för vad tillverkaren utlovar.

Jag kontaktade då tillverkaren som svarade att de inte hanterar ärenden mot slutkund och att jag skall kontakta säljaren.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Garantiutfästelser gällande konsumentköp regleras i konsumentköplagen (KKL)

Av (21§ KKL) framgår att om säljaren eller någon annan för säljarens räkning har lämnat en garanti ska fel anses föreligga om varan under garantitiden försämras i det avseende som garantin omfattar. Frågan är alltså om tillverkarens garantiutfästelse anses falla in under "någon annan för säljarens räkning"

Uttrycket "någon annan för säljarens räkning" ska tolkas vidsträckt och det är därför inte nödvändigt att den som lämnar garantin står i direkt uppdragsförhållande med säljaren. Det räcker att säljaren och den som lämnat garantin framstår som en enhet för konsumenten, ett typiskt exempel på detta är att konsumenten i samband med köpet mottar en garantiutfästelse från tillverkaren.

Om en garanti inte anses lämnad för säljarens räkning enligt (21§ KKL) finns möjlighet att vända sig mot tillverkaren. Detta framgår av art 6.1 i konsumentköpsdirektivet. Det är dock inte reglerat i direktivet vilka begränsningar och skyldigheter som finns gällande fullgörandet av garantin vilket gör att tillverkaren exempelvis kan avtala bort rätt till skadestånd eller prisavdrag. Tillverkaren kan dock inte avsäga sig ansvar helt och hållet.

Mitt råd är att du i första hand vänder dig till säljaren.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?