Garanti enligt Konsumentköplagen

2016-02-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Jag undrar hur lång garanti man har på en glödlampa (värmelampa) köpt i en djuraffär?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

När du som privatperson köper något av en näringsidkare aktualiseras Konsumentköplagen (KkL), den hittar du här.

En garanti innebär att säljaren är ansvarig för att varan ska fungera under en viss tid. Enligt KkL är säljaren ansvarig för ursprungliga fel, alltså för alla fel som visar sig under de sex första månaderna. Om säljaren vill kan givetvis längre garantitid än så utges men sex månader är det minsta.

Huvudregeln är alltså att säljaren ska ansvara för ursprungliga fel. Då har man som konsument rätt till att antingen få varan lagad, få en ny vara eller få priset nedsatt. Det finns även en möjlighet att kräva skadestånd. Detta gäller dock inte om felet beror på exempelvis en olyckshändelse efter att konsumenten fått varan, vanvård, onormal användning eller att skötsel - och serviceanvisningarna inte följts.

För att göra fel gällande måste konsumenten reklamera varan till säljaren inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamation som sker inom två månader anses alltid ha skett inom skälig tid. Reklamation får ske upp till tre år från köpet, en vara kan alltså reklameras även efter att garantitiden gått ut. Skillnaden blir att under garantitiden är säljaren ansvarig för felet och efter garantitiden måste konsumenten kunna styrka att felet fanns från början för att säljaren ska vara ansvarig för det.

Alltså, om inget annat avtalats så gäller sex månaders garantitid. Dock kan du reklamera varan upp till tre år från köpet.

Lycka till!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1096)
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?
2020-11-20 Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?

Alla besvarade frågor (86520)