Går det kräva prisavdrag eller annan ersättning om säljaren är i dröjsmål?

2019-04-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!30/11-18 beställde jag ridstövlar, på plats, på Stockholm international Horseshow. Jag fick information om 5 veckors leveranstid. Betalade mina 4000:- och fick kvitto på köpet till mailen.Nu är vi i mitten av April och stövlarna har inte kommit! Jag ringer de varje till varannan vecka flera gånger och får info om att först ska de komma i Slutet av Januari, sen i början av Februari, mitten av mars... Nu skulle de förhoppningsvis ha kommit i mitten av April.De är jättedåliga på att svara och återkoppla, när jag väl fått tag på de så är de jätteröriga och verkar ha noll koll på min order! Är 50-50 om jag får ny information eller ej. Jag är 100 på att företaget inte är något fusk/lurendrejeri. Kan jag kräva avdrag av pris eller ersättning? Har inte haft plånboken med att ligga ute för nya par ridstövlar, och har behövt välja bort aktiviteter och Ridning i andra stall regelbundet varje vecka pga smittorisk som varit extra stor i stockholmsregionen; eftersom jag inte haft den här extra uppsättning av utrustning jag hade haft om stövlarna kommit i tid! De sa 5 veckor, och har skjutit på det hela tiden, nu är vi inne på månad 5.Tack i förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När ett köpeavtal ingås mellan en konsument och en näringsidkare gäller Konsumentköplagen (KKöpL). Bestämmelserna är tvingande, dvs. kan inte avtalas bort i det enskilda avtalet (3 § KKöpL).

Vid dröjsmål från säljaren går det att hålla inne på betalningen och kräva att köpet fullgörs. Som köpare har man även möjlighet att kräva att köpet ska hävas. I vissa fall går det också att begära skadestånd för dröjsmålet (11 § KKöpL).

Eftersom du redan betalat blir det svårt att hålla inne på betalningen. Du har däremot rätt att kräva att säljaren fullgör köpet. För att kunna häva köpet sägs att dröjsmålet ska ha varit av väsentlig betydelse (13 § KKöpL). Det finns ingen exakt definition om vad väsentlig betydelse innebär, men en god måttstock är om dröjsmålet har den betydelse att du inte ingått avtalet från första början. Enligt din beskrivning har företaget meddelat nya leveranstider. En förutsättning för att häva köpet kan också vara ifall säljaren meddelat en bestämd tilläggstid för leverans. Med hänsyn till dröjsmålets längd, och din kommunikation med företaget, finns goda förutsättningar för att häva köpet.

Som tidigare nämnt går det också att kräva skadestånd för det uppkomna dröjsmålet (14 § KKöpL). En grundförutsättning för att skadestånd ska bli aktuellt är dock att du kan styrka att du lidit skada av dröjsmålet. Det är vanligtvis ekonomisk skada som kan ersättas. Om du kan visa att du på grund av dröjsmålet haft direkta eller indirekta skador är det upp till säljaren att visa att dröjsmålet beror på något utanför dennes kontroll.

Sammanfattningsvis, kan det vara bra att notera att en hävning innebär att du får dina pengar tillbaka. Ett bra tips är att alltid försöka framföra sina krav skriftligt till företaget. Om företaget inte går med på dina krav är det ytterst domstol som kan avgöra frågan. Ett annat alternativ är att vända sig till den Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som avgör konsumentärenden vilka de flesta företag följer.

Hoppas mitt svar varit dig till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1001)
2020-05-27 Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?
2020-05-26 Påföljder vid fel i varan
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil

Alla besvarade frågor (80333)