Går det bra att delägare i fastighet säljer sin andel till en utomstående?

2019-02-24 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Vi äger en sommarstuga tillsammans med några släktingar i totalt fyra andelar. Vi har skrivit ett avtal där med följande paragraf: Vi är införstådda med att Samäganderättslagens regler gäller för vårt ägande av Fastigheten och att den som i framtiden eventuellt vill sälja sin andel ska kunna göra det. Konsekvensen blir att om inte någon av oss övriga vill köpa andelen från den som vill sälja så kan denne tvinga fram en försäljning av hela fastigheten. Vill övriga delägare köpa andelen från den som vill sälja ska det ske till marknadspris. Och nu min fråga: Går det bra för någon av oss att sälja sin andel till en utomstående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I enlighet med vad som framgår av avtalet ska Samäganderättslagen (SamägandeL) tillämpas för ert förhållande.

Enligt 2 § SamägandeL ska alla beslut som rör förvaltningen av samägd egendom i sin helhet eller om godsets förvaltning, fattas med alla delägares samtycke som utgångspunkt. Det finns dock inga hinder mot att sälja sin andel i fastigheten. Även avtalet styrker att det är möjligt att sälja sin andel i fastigheten.

Vad som sägs i avtalet i övrigt är det som ska gälla. Det innebär att om du avser sälja din del av fastigheten till de övriga delägarna så måste det ske till marknadspris. Om ingen av delägarna är intresserade av att köpa din andel har du rätt att framtvinga en försäljning av hela fastigheten istället.

Detta hindrar dock inte att du förfogar över din andel i fastigheten som du vill. Du har med andra ord rätt att sälja din andel i fastigheten.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (478)
2019-09-14 Ansvar för kostnader vid samäganderätt i fastighet
2019-09-14 Dold samäganderätt till ett fordon mellan exsambor
2019-09-07 Krävs delägares samtycke vid försäljning/byte?
2019-09-01 Om man tidigare refererat till ett samägandeavtal som sedan inte kan hittas, vad gäller?

Alla besvarade frågor (72876)