FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal24/02/2019

Går det bra att delägare i fastighet säljer sin andel till en utomstående?

Hej! Vi äger en sommarstuga tillsammans med några släktingar i totalt fyra andelar. Vi har skrivit ett avtal där med följande paragraf:

Vi är införstådda med att Samäganderättslagens regler gäller för vårt ägande av Fastigheten och att den som i framtiden eventuellt vill sälja sin andel ska kunna göra det. Konsekvensen blir att om inte någon av oss övriga vill köpa andelen från den som vill sälja så kan denne tvinga fram en försäljning av hela fastigheten. Vill övriga delägare köpa andelen från den som vill sälja ska det ske till marknadspris.

Och nu min fråga: Går det bra för någon av oss att sälja sin andel till en utomstående?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I enlighet med vad som framgår av avtalet ska Samäganderättslagen (SamägandeL) tillämpas för ert förhållande.

Enligt 2 § SamägandeL ska alla beslut som rör förvaltningen av samägd egendom i sin helhet eller om godsets förvaltning, fattas med alla delägares samtycke som utgångspunkt. Det finns dock inga hinder mot att sälja sin andel i fastigheten. Även avtalet styrker att det är möjligt att sälja sin andel i fastigheten.

Vad som sägs i avtalet i övrigt är det som ska gälla. Det innebär att om du avser sälja din del av fastigheten till de övriga delägarna så måste det ske till marknadspris. Om ingen av delägarna är intresserade av att köpa din andel har du rätt att framtvinga en försäljning av hela fastigheten istället.

Detta hindrar dock inte att du förfogar över din andel i fastigheten som du vill. Du har med andra ord rätt att sälja din andel i fastigheten.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?