Går det att utöka pågående tjänstledighet?

2020-10-15 i Studieledighet
FRÅGA
Jag är 50 procent tjänstledig för studier nu. Men vill höja upp till 100 procent tjänstledighet. Vad gäller vid ändringar för att utöka den pågående tjänstledigheten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen).

Vad studieledighetslagen säger:

En arbetsgivare har ingen rätt att neka en arbetstagare tjänstledigt för studier, och det finns heller ingen tidsbegränsning hur länge man får vara tjänstledig. Däremot så reglerar inte studieledighetslagen de situationer där arbetstagaren redan har beviljats tjänstledighet för studier, och som sedan vill få denna tjänstledighet utökad. Din begäran om utökad tjänstledighet bör därmed ses som en ny ansökan.

När ansökan ska skickas:

Det finns inget krav på hur lång tid i förväg ansökan måste skickas in, men både för din och din arbetsgivares skull är det bra att vara ute i god tid. Detta i och med att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten. Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan arbetsgivaren som längst skjuta upp på ledigheten i ett halvår. Om arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal kan arbetsgivaren däremot skjuta upp ledigheten på obestämd tid, men efter två år så går det att begära domstolsprövning.

Sammanfattning:

Då studieledighetslagen inte reglerar de fall där arbetstagaren redan fått beviljad studieledighet men sedan vill utöka denna så bör din ansökan betraktas som en ny. Det är bra att vara ute i god tid, och då arbetsgivaren får skjuta på ledigheten i ett halvår (om arbetsplatsen tillämpar kollektivavtal) så skulle jag råda dig att skicka in en ny ansökan ett halvår i förväg för att vara på den säkra sidan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?