Går det att upprätta ett äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa och inte vid dödsfall?

Hej! Jag och min sambo funderar på att gifta oss. Vi har inga gemensamma barn men båda har barn sedan tidigare. Kan man skriva ett äktenskapsförord som enbart gäller vid skilsmässa och inte dödsfall?. Vi vill att om vi skulle skilja oss tar var och en sina tillhörigheter och det som inköpt gemensamt delas på. Däremot vill vi att om någon av oss dör så ska vi ärva varandra. Går det att skriva ett äktenskapsförord som bara gäller vis skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skilsmässa och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB) medan regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB)

Går det att skriva ett äktenskapsförord som bara gäller vid skilsmässa?
Det går inte att skriva ett äktenskapsförord som bara gäller vid skilsmässa tyvärr. Äktenskapsförord kan inte villkoras på det viset vilket innebär att om ni upprättar ett sådant kommer det att gälla även vid dödsfall.

Vad har ett äktenskapsförord för funktion och hur går man till väga?
Ett giltigt och påskrivet äktenskapsförord gäller vid äktenskap och får sin fulla funktion i det fall ni skiljer er eller om ena maken dör eftersom en bodelning då blir aktuell.
Bodelningen innebär att alla era tillgångar kommer att räknas ihop och delas lika mellan er, om egendomen inte genom äktenskapsförord eller på annat sätt räknas som enskild egendom. Om ni då har upprättat ett äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara enskild egendom, så kommer egendomen inte att vara med vid en eventuell bodelning och behöver då inte delas, istället tillfaller egendomen den maken som äger den.

För att lösa er situation på bästa sätt föreslår jag därför att ni skriver äktenskapsförord på de tillhörigheter ni inte vill dela på, så att de tillhörigheterna alltså blir enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB) Resterande som inte är enskild egendom, kommer att räknas som ert giftorättsgods vilket då kommer att läggas ihop och sedan delas lika mellan er vid en bodelning. (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB)
Skulle ni vid senare tillfälle ändra er och inte vilja att den egendom ni skrivit äktenskapsord om ska vara enskild egendom längre utan att den istället ska vara inkluderad vid en bodelning, så kan ni genom ett nytt äktenskapsord bestämma det.

Ni kan snabbt och enkelt upprätta ett äktenskapsförord via Lawlines avtalstjänst. Ni hittar vår avtalstjänst här.

Ni kan även upprätta ett testamente:
Arv regleras inte genom äktenskapsförord utan istället kan ett testamente skrivas.
Sambos har ingen laglig arvsrätt, det har däremot makar. Som huvudregel så ärver makarna varandra (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom ni har barn från tidigare förhållande innebär det att om ena make dör har den avlidnes barn rätt att få ut sitt arv direkt och går då före den efterlevande makens arvsrätt.
Om ni vill vara säkra på att ni ärver varandra så rekommenderar jag därför att ni skriver ett testamente om att den efterlevande ärver den först avlidne (9 kap. 1 § ÄB).
Observera dock att det inte går att helt utesluta barnen från deras arvsrätt genom att testamentera allt till efterlevande maken, barnen har nämligen alltid rätt att kräva ut sin laglott vilket är hälften av det som barnet egentligen skulle fått ut genom arvet (7 kap. 1 § ÄB)

Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning