Går det att testamentera vårdnaden om barn?

2020-07-24 i Testamente
FRÅGA
Hej Jag och min man har en son på 2 år. Om vi skulle dö vill vi att min syster skall ta hand om honom och skall upprätta ett testamente utefter det. Vad skall vi ha med? Vad är det som krävs för att det skall vara giltigt? Förutom vittnen. Är det någon speciell mall man skall gå efter? Vi vill också upprätta varsitt testament där vi skriver tex sista önskan samt arv. Är det något speciellt man skall ta med då? Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som gäller vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Domstolen ska anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om de ursprungliga vårdnadshavarna gått bort, se 6 kap. 9 § FB.Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, se 6 kap. 10a § st 1 FB. Om en vårdnadshavare ska förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt, se 6 kap. 10a § 4 st FB. Det går alltså inte att i svensk rätt testamentera vårdanden om ett barn till någon utan det är upp till rätten att avgöra vad som är det bästa för barnet. Men i bedömningen kommer hänsyn att tas till föräldrarnas (era) önskemål. Det enklaste sättet om ni vill försäkra er om att erat önskemål kommer i beaktande är att skriva i ett testamente att ni vill att din syster ska få vårdnaden om er son om något skulle hända er.

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser formkraven ut för ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att man uppfyller vissa formkrav. För det första ska ett testamente vara skriftligt och för det andra ska testamentet undertecknas av testatorn och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen som även de ska underteckna testamentet, se 10 kap. 1 § ÄB). Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de ska veta att det är ett testamente de bevittnar och skriver under. Vittnena måste vara samtidigt närvarande när de bevittnar testamentet. Ett testamente behöver inte registreras för att vara giltigt, och det kan förvaras på en plats som testatorn väljer själv. Det finns inte heller någon krav på vad som ska finnas med i ett testamente eller hur det ska vara utformat, utan det är upp till testatorn själv vad som ska finnas med i testamentet.

Vilka kan vara vittnen?

Vittnena får inte vara under 15 år, ha någon psykisk störning, vara släkt med testatorn, eller själv stå som arvtagare på testamentet, se 10 kap. 4 § ÄB.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2788)
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år

Alla besvarade frågor (89876)