Går det att testamentera all sin egendom till de gemensamma barnen?

2016-06-20 i Testamente
FRÅGA
HejÄr i dag gift och vi har 2 gemensamma barn. Min man har däremot 2 andra barn sedan ett tidigare förhållande. Kan vi testamentera bort allt det vi äger och har bara till våra gemensamma barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på frågan är ja, ni kan båda två testamentera er egendom till era gemensamma barn. Din mans två barn från det tidigare förhållandet kan dock jämka hans del av testamentet för att få ut sina respektive laglotter. Om du testamenterar din del av egendomen till era gemensamma barn spelar inte så stor roll för barnen men det får betydelse för vad som kallas makesarvet. Nedan ska jag försöka förklara de grundläggande reglerna kring arv och testamente.

De lagrum som reglerar äktenskap, arvsrätt och testamente finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Arvsregler

Inom juridiken brukar man inte tala om att makar gemensamt äger egendom när man ska räkna på arvsskiften utan om makarna gemensamt har egendom som är värd 100 000 kronor innebär det att makarna har 50 000 kronor var av denna egendom. Detta blir viktigt när det finns särkullbarn som ska ärva.

Egendomen kan antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. Huvudregeln är att egendom är giftorättsgods vilket enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB kan egendom vara enskild t ex genom äktenskapsförord, testamente eller gåva men om makarna inte kommit överrens om något eller inte fått egendomen med ett förbehåll om att den ska vara enskild så är den giftorättsgods. Detta har betydelse när egendomen ska fördelas vid ett arvsskifte.

När en av er makar dör ska det förrättas bodelning eftersom att äktenskapet då upplöses. Om ni endast har giftorättsgods spelar det ingen roll om ni äger egendomen tillsammans eller om egendomen är den ena makens giforättsgods, efter bodelningen så är huvudregeln att 50 % av egendomen kommer vara den framlidne makens kvarlåtenskap och 50 % vara den efterlevande makens giftorättsgods.

Om din man dör först ska hans kvarlåtenskap fördelas mellan hans fyra barn, hans bröstarvingar. Huvudregeln när han dör är att hans kvarlåtenskap ska tillfalla dig som efterlevande maka och att hans arvingar får rätt till efterarv enligt 3 kap 1 § ÄB och 3 kap 2 § ÄB. Detta kallas makesarv. Detta gäller dock inte de två barnen från tidigare förhållande, de sk särkullbarnen, som får ut sitt arv direkt, så länge de inte avstår sin arvsrätt till förmån för dig enligt 3 kap 9 § ÄB. Det skulle innebära att de två särkullbarnen får 1/4 var av hans kvarlåtenskap (vilken utgör hälften av de totala tillgånarna om det bara finns giftorättsgods). 2/4 av kvarlåtenskapen kommer tillfalla dig i form av makesarv, och era gemensamma barn får rätt till den andelen i din kvarlåtenskap när du dör, som arv från sin pappa. Resten av din kravlåtenskap kommer de ärva från dig, om ni inte ändrar arvsordningen genom testamente.

Om du dör först blir huvudregeln att din kvarlåtenskap tillfaller din man tillämplig. Era gemensamma barn kommer då få efterarvsrätt i din mans kvarlåtenskap när han dör enligt 3 kap 2 § ÄB. Hans kvarlåtenskap delas upp i två delar. Den ena som utgör ”hans” giftorättsgods fördelas jämnt mellan alla hans barn och den andra delen som utgör hans makesarv efter dig fördelas endast mellan era två gemensamma barn. Det innebär att särkullbarnen 1/8 var. Era gemensamma barn får 1/8 plus ¼ dvs 3/8 var.

Testamente

Hälften av bröstarvingarnas arvslottervutgör derasvlaglottervenligt 7 kap 1 § ÄB. Dessa laglotter har bröstarvingarna alltid rätt till. Det innebär att alla din mans barn har en laglott på 1/8 av hans kvarlåtenskap. Om han testamenterar bort sin egendom till era gemensamma barn kommer det göra att det inte finns tillgångar att täcka särkullbarnens laglotter med och de kan därför jämka testamentet för att få ut sina respektive laglotter enligt 7 kap. 3 § ÄB. Att jämka testamentet innebär helt enkelt att en bröstarvinge säger till testatorn att denne vill få ut sin laglott som inskränkts genom testamentet. Om din man testamenterar sin egendom till era gemensamma barn får det konsekvensen att den delen av hans kvarlåtenskap som skulle tillfalla dig och era gemensamma barn skulle ha efterarvsrätt istället tillfaller dem direkt. Ett testamente till era gemensamma barn skulle alltså ta bort rätten till makesarv.

För din del som inte har några särkullbarn blir konsekvensen densamma om du testamenterar din egendom till era gemensamma barn. De två får ut sitt arv direkt istället för när din man dör. Att ta bort rätten till makesarv kan få konsekvenser för den efterlevande maken som då riskerar att få betydligt mindre tillgångar. I övrigt blir det ingen skillnad för era gemensamma barn om du testamenterar all din egendom till dem eftersom de kommer vara de som ärver dig. Hans särkullbarn kommer aldrig att ärva dig om du inte testamenterar egendom till dem.

Ett sätt att styra över arvsrätten utan att förlora all rätt till makesarv är att din make testamenterar bort all sin egendom till dig med full äganderätt ifall han dör först. Alla barnen kommer då kunna jämka ut sin laglott, 1/8 var, men inte hela sin arvslott. Era gemensamma barn kan såklart också jämka ut 1/8 av sitt arv då, precis som särkullbarnen, men kan också vänta till du dör eftersom de då får ut pengarna då de är de enda arvtagarna efter dig. Då skulle du, om han dog först få behålla ditt giftorättsgods och dessutom få minst ½ av hans kvarlåtenskap.

Om ni vill ha hjälp att formulera att juridiskt korrekt testamente anpassat efter era behov så kan ni få det genom vår avtalstjänst här.

Jag hoppas att detta var svar på dina funderingar och det är något som är oklart får du gärna återkomma i en kommentar.

Med vänliga hälsningar

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91059)