Går det att ta tillbaka en polisanmälan?

2021-07-01 i Förundersökning
FRÅGA
HejNär jag var arg ringde och smsade jag en person väldigt många gånger. Nu är jag rädd att bli anmäld för ofredande. Ifall personen anmäler mig, vad händer om personen ångrar anmälan och vill ta tillbaka den när anmälan redan är gjord, går det att ångra anmälan då så det inte går till åtal? Går ofredande under allmänt åtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ofredande innebär att någon utsätter en annan person för störande kontakter om beteendet är avsett att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Detta framgår av 4 kapitlet 7 § i brottsbalken (BrB). Ett exempel på ett sådan störande kontakt kan t ex vara att upprepade gånger ringa och/eller smsa en person. Men som framgår av lagtexten räcker det inte med att kontakten är störande utan det krävs också att syftet med kontakterna är att kränka den andra personen, för att det ska ses som ett ofredande. Ett ofredande som sker på allmänt plats faller under allmänt åtal, medan ett ofredande som inte skett på allmän plats enbart får åtalas av en åklagare om målsäganden (dvs den som blivit utsatt för ofredandet) själv anger brottet till åtal, eller om åtal är påkallat från allmänt synpunkt. Detta framgår av 4 kapitlet 11 § BrB. I ditt fall har det eventuella ofredandet av allt att döma inte skett på allmän plats och lyder därmed inte under allmänt åtal.

När det gäller din andra fråga, om det går att ta tillbaka en anmälan om ofredande, så är svaret att det inte går att ta tillbaka en polisanmälan. När polisen får in en anmälan om ett påstått brott inleder polisen en förundersökning om det finns skäl att anta att ett brott begåtts, 23 kapitlet 1 § rättegångsbalken (RB). "Skäl att anta" är ett lågt satt krav vilket innebär att det inte krävs mycket för att polisen ska inleda en förundersökning. Om polisen bedömer att det är uppenbart att brottet inte går att utreda så inleds inte någon förundersökning. Om polisen bestämmer sig för att inleda en förundersökning är det sedan en åklagare som, när förundersökningen är klar, bestämmer om ett åtal ska väckas, 20 kapitlet 6 § RB. I ditt fall, när det gäller ett påstått ofredande, kan det dock bli svårt för polisen att utreda det eventuella brottet om den som anmält brottet inte vill medverka i utredningen vilket kan påverka polisens beslut om huruvida en förundersökning ska inledas eller inte, och i ett senare skede om åtal ska väckas eller inte.

Sammanfattningsvis så kan man inte ta tillbaka en polisanmälan och det är polisen som avgör om en förundersökning ska inledas och åklagaren som avgör om ett åtal ska väckas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96471)