Går det att starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

2020-01-30 i Bolag
FRÅGA
Jag har skuldsanering och tänkte öppna aktiebolag är det ok?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förutsättning för att bilda ett aktiebolag regleras i 2 kap Aktiebolagslagen (ABL). För att bilda ett aktiebolag krävs bl.a. att du upprättar en stiftelseurkund och anmälan bolaget för registrering hos Bolagsverket. Bolagsverket kommer sedan att pröva om förutsättningarna är uppfyllda, om inte så faller frågan om bolagsbildning.

För att besvara din fråga. Det finns inga direkta hinder i lag mot att bilda ett aktiebolag när du är under skuldsanering. En huvudprincip för ett aktiebolag är att bolagets förmögenhet är separat från aktieägarna. Aktieägarna är således inte personlig betalningsskyldig för bolagets förpliktelser och bolaget är inte betalningsskyldig för aktieägarnas förpliktelser.

En annan sak är den att det kan vara svårt att anordna med krediter och lån vid stora skulder vid uppstart. Det följer inte utan lag utan är krav som många banker eller företag ställer för att samarbeta. En förutsättning för att bilda ett aktiebolag är bl.a. samtliga tecknade aktier betalas och intyg visas upp från ett oberoende kreditinstitut. Vanligtvis sker det genom att ett företagskonto sätts upp hos en bank där inbetalning sker. Banken i fråga upprättar sedan ett intyg som kan visas i registreringen till Bolagsverket. För mer information se tidigare svar i ämnet https://lawline.se/answers/bildande-av-aktiebolag-trots-betalningsanmarkning.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (655)
2020-08-06 Bolagsstämma beslutsförhet
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

Alla besvarade frågor (82781)