FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag23/12/2019

Bildande av aktiebolag - trots betalningsanmärkning?

Hejsan

Min man och en kollega vill starta ett aktiebolag tillsammans. Min man har betalningsanmärkningar från mars 2019. De har ansökt om företagskonto på SEB banken och han har blivit nekad.

Deras handläggare påstår att han inte ens kan stå som delägare. Som jag förstått så kan man starta eget aktiebolag trots betalningsanmärkning så länge man har startkapital och det har de. Stämmer det? Kan han stå som delägare på 50% fast han har betalningsanmärkningar?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler för bildande av aktiebolag hittar du i 2 kap aktiebolagslagen (ABL). Enligt 2 kap 3 § ska det bolagsbildningen vidtas följande åtgärder:

1. Stiftarna skall upprätta ett utkast till en stiftelseurkund enligt bestämmelserna i 5-10 §

2. En eller flera bland stiftarna skall teckna sig för samtliga aktier i bolaget enligt bestämmelserna i 12 §

3. Aktierna skall betalas enligt bestämmelserna i 15-19 §

4. Stiftarna skall färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden.

5. Styrelsen skall anmäla bolaget för registrering enligt bestämmelserna i 22-23 §


Efter att ni upprättat en stiftelseurkund ska det undertecknas av samtliga stiftare, dvs. du och din man. Bolaget anses därefter bildat. För att ta reda på vad som en stiftelseurkund måste innehålla, se ABL 2 kap 5 §.

En förutsättning för att bolaget ska bildas är däremot att ni registrerar det hos Bolagsverket, se ABL 2 kap 22 §. För att registreringen ska godkännas ska aktierna ha blivit tecknade och betalade, samt att ni kan uppvisa ett intyg för sådan betalning, se ABL 2 kap 23 §. Intyget ska normalt lämnas av den bank eller kreditinstitut som satt upp ett konto för insättning av betalning för aktierna, se ABL 2 kap 17 §.

För att besvara din fråga. Det finns inget hinder enligt aktiebolagslagen mot att bilda ett aktiebolag trots att man har betalningsanmärkningar. För att Bolagsverket ska godkänna en registrering är det dock nödvändigt att kunna uppvisa ett intyg från den bank eller kreditinstitut som hanterat insättningarna av betalning för tecknade aktier. Ett krav på att det inte får finnas några betalningsanmärkningar hos stiftarna, dvs. din man, är inget som följer av lag, utan är ett krav som banken i sådana fall ställer för att bistå med ett företagskonto. En rekommendation är kontakta olika banker för att kontrollera så att inte det enbart är ett villkor som den nu berörda banken uppställer.

Med vänlig hälsning,

Christoffer EdvardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000