Går det att skydda efterlevande make från särkullbarn genom äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej!Vi är gifta med tre gemensamma barn och hustrun har två särkullbarn. Hon är väsentligt äldre än mig och dör alltså troligtvis först. Är det möjligt att undvika laglott till särkullbarnen om jag äger all egendom och vi skriver ett äktenskapsförord där allt är min enskilda egendom? Behövs att hon skriver ett testamente också?Sen upprättar jag ett testamente där särkullbarnen får motsvarande sin laglott (de ärver ju också sin far) efter min död. Detta enbart för att inte särbehandla dem moraliskt men för att jag skall slippa lösa ut dem.Tack på förhand för svar!Åke
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har uppfattat din fråga så undrar du om det är möjligt att göra all egendom till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord och på så sätt att slippa lösa ut särkullsbarnen vid din frus död.

Sammanfattning

Mitt korta svar på din fråga är: Ja det är möjligt!

Finns det ett äktenskapsförord som stadgar att all egendom ska vara din enskilda, förutsatt att du också är ägare till egendomen, kommer det inte finnas någon egendom för särkullbarnen att ärva.

Varför blir det såhär?

Om en make avlider upplöses äktenskapet och innan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan personens arvingar enligt lag eller testamente måste en bodelning göras (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, dvs. den enskilda egendomen ska inte ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord som du beskriver att ni vill upprätta (7 kap. 2 § 1p äktenskapsbalken).

Möjligheten för arvingar att få ut sin laglott är enbart möjlig om det finns ett testamente som inskränker deras rätt till arv och som då ger möjlighet för dessa att påkalla jämkning på testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Ett äktenskapsförord är inte någonting som kan jämkas vid bodelningen av en makes död.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Melina Trydegård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97596)