Går det att polisanmäla Migrationsverket?

2019-03-24 i Myndigheter
FRÅGA
Kan man polisanmäla Migrationsverket?"Huvuddelen av de uigurer som nu kommer söka sig till Sverige med Migrationsverkets beslut kommer inte komma från Kina. De är resterna av de mest hårdföra terroristerna, med anhöriga, som nu lämnar Rakka. Kalifatets huvudstad"Läs mer nedan. ⤵️https://ledarsidorna.se/…/migrationsverket-oppnar-dorrarn…/…
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Migrationsverket är del av staten; det är inte möjligt att polisanmäla staten

Migrationsverket ingår såsom förvaltningsmyndighet i svenska staten. Även om den offentliga makten enligt 1 kap 1 § tredje stycket regeringsformen utövas under lagarna, är det inte möjligt att polisanmäla Migrationsverket (d.v.s staten) för lagbrott. Endast fysiska personer kan göra sig skyldiga till brott.

Migrationsverkets anställda har inte begått brott genom att klassificera uigurer som flyktingar

Migrationsverket och dess anställda klassificerar i princip alla uigurer som flyktingar, på grund av den behandling denna grupp riskerar att utsättas för om de återvänder till sin hemregion i Kina. Utan att gå närmare in på de exakta bestämmelserna om flyktingskap i utlänningslagen (som du hittar här om du är intresserad), konstaterar jag att detta av allt att döma verkar vara ett helt korrekt beslut från verkets sida.

De anställda som deltar i besluten har följaktligen inte gjort sig skyldiga till tjänstefel eller något annat dylikt brott.

Sammanfattning

Sammanfattningen av det ovan anförda är att det inte finns någon möjlighet att på rättslig väg ingripa mot Migrationsverket eller dess anställda på grund av deras ställningstagande angående uigurer.

Huruvida det är lämpligt att uigurer beviljas flyktingstatus, eller om den svenska utlänningslagen bör ändras, är politiska och moraliska frågor, som jag inte kan ta ställning till inom ramen för det här svaret.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor av samma slag (eller om jag missförstod dig), så är du välkommen att ställa fler frågor i stil med den du just ställda.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (281)
2019-10-19 Myndigheters självständighet
2019-10-11 Har jag rätt till bostadstillägg som pensionär?
2019-10-02 Anonym orosanmälan
2019-10-01 Söka till Försvarsmakten trots tidigare dom

Alla besvarade frågor (73804)