Går det att överlåta vårdnad genom testamente?

Hej!

Jag har ensam vårdnad om min dotter.

Vid min eventuella bortgång vill jag att min man får vårdnaden, då hon inte har någon kontakt med sin biologiska pappa.

Hur går jag till väga för att skriva ner detta önskemål.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som gäller vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Om du avlider när du har ensam vårdnad om ett barn, framkommer det av lagen att rätten ska på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern (din dotters biologiska far) eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, se 6 kap. 9 § 2 st FB. Om det är lämpligt eller inte att utse den andra föräldern till vårdnadshavare avgörs genom en bedömning av vad som är "barnets bästa", jfr 6 kap. 2a § FB.

Om din dotterns biologiska far inte skulle anses vara lämplig som vårdnadshavare utses en vårdnadshavare som är lämplig och som kan ge barnet "omvårdnad, trygghet och en god fostran", se 6 kap. 10 a § 1 st FB. Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt, se 6 kap. 10 a § 4 st FB. Denna bestämmelse avser dock fallet att båda föräldrarna har avlidit när vårdnadshavare ska förordnas. Om din dotters biologiska far inte anses lämplig i enlighet med den ovan nämnda bedömningen som ska göras enligt 6 kap. 9 § 2 st FB och vårdnadshavare därmed ska förordnas, bör din vilja dock kunna beaktas av domstolen när vårdnadsfrågan ska avgöras.

Vad kan du göra?

Du kan inte testamentera bort vårdnaden till någon utan det är upp till rätten att avgöra vad som är det bästa för barnet. Men i bedömningen kommer hänsyn att tas till dina önskemål. Mitt råd till dig är att skriva ner ditt önskemål i ett testamente, även om testamentet i den delen som avser vem som ska få vårdnaden om din dotter när du går bort inte är bindande, är det bra att dina önskemål finns nedtecknade på ett sätt att det är enkelt att ta del av dem när vårdnadsfrågan ska avgöras, att skriva en notering i ett testamente kan därför vara smart. Men som sagt är det barnets bästa som är avgörande för vem som får vårdnaden, så om domstolen t.ex. skulle finna att dotterns biologiska far är lämplig som vårdnadshavare, spelar det ingen roll att du föreskrivit i ett testamente att du vill att din man ska få vårdnaden om din dotter.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning