FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/04/2019

Går det att överlåta hälften av en byggnad som är tillbehör till fastighet utan att överlåta fastigheten?

Jag äger en gård. Och jag vill att min sambo ska bli delägare på endast boningshuset. Är det möjligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gården du äger är en fastighet enligt 1 kap 1 § jordabalken (JB). Boningshuset till hör fastigheten eftersom det är ett så kallat fastighetstillbehör (2 kap 1 § JB). För att du ska kunna överföra hälften av boningshuset till din sambo måste boningshuset separeras från fastigheten på något vis, fysiskt eller rättsligt. Så länge boningshuset är en del av fastigheten kommer nämligen alla eventuella uppdelningar i äganderätten att behöva avse fastigheten i stort, vilket du inte önskar.

En överlåtelse av en byggnad som tillhör en fastighet gäller inte mot annan (t.ex. en köpare) om inte föremålet avskiljts från fastigheten eller beslut har fattats enligt fastighetsbildningslagen (FBL), ledningsrättslagen (LL), eller anläggningslagen (AL) och belutet har förts in i fastighetsregistret (2 kap 7 § JB). Avskiljande enligt någon av dessa lagar kan bli aktuellt när en byggnad eller anläggning ska överföras till annan fastighet p.g.a. servitut, ledningsrätt eller under andra förutsättningar som anges i lagarna. Någon sådan förutsättning är inte aktuell i ditt fall. Då återstår bara möjligheten att flytta byggnaden från fastigheten för att ett avskiljande ska vara rättsligt giltigt. Jag antar att det inte är ett alternativ.

Tyvärr finns så som jag redovisat inga möjligheter att överlåta endast en del av huset till din sambo förutom ovan nämnda. Överlåtelsen måste därför ske av en del av fastigheten enligt reglerna i 4 kap jordabalken.

Jag vill tillägga att det finns ett rättsligt institut som kallas för byggnad på ofri grund. Institutet innebär att ett hus genom denna konstruktion blir lös egendom, alltså inte del av fastigheten den står på. En byggnad på ofri grund kan bara åstadkommas när någon som inte är fastighetsägare bygger ett hus på ägarens mark som husbyggaren fått tillgång till t.ex genom arrende. Eftersom detta inte är aktuellt i detta fall går det inte att använda för att uppnå det du efterfrågar.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”