Går det att komma undan straff om man inte visste att handlingen var olaglig?

Jag blev tagen av polis efter att jag hade rökt cannabis och tagit en halv stesolid, dom tog drogtest på mig på plats och jag visade positivt. Jag visste inte att det var olagligt att bruka och därför gjorde jag det. Nu har jag fått böter och kommer hamna i belastningsregistret men jag visste inte ens att det var brottsligt. Kan jag på något sätt undvika att hamna i brottsregistret eller komma undan straffet? Detta påverkar allt för mig och straff har jag redan fått på andra vis, plus att det var en ren slump och otur att jag ens hade rökt där och då, då jag inte röker annars.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga tar sikte på om du kan undgå att bli straffad för narkotikabrott på den grunden att du inte visste att det var olagligt att bruka cannabis och stesolid. För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).


Föreligger uppsåt till rekvisitet narkotika?

Det brott som aktualiseras är narkotikabrott (1 § NSL). Utifrån omständigheterna tolkar jag det som att du endast konsumerat narkotikan själv och t.ex inte innehaft den i syfte att överlåta vidare den. Den som olovligen innehar eller brukar narkotika döms, om gärningen skett uppsåtligen, till fängelse i högst tre år (1 § p. 6 NSL) eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). För att du ska kunna straffas för narkotikabrott krävs att du haft uppsåt till att det var fråga om narkotika. Detta ska dock inte tolkas som att det krävs uppsåt till att substansen är narkotikaklassad, utan uppsåt anses föreligga om du var medveten om att det var fråga om cannabis och stesolid. Det går alltså inte att undgå straffansvar genom att hänvisa till att du inte kände till att det var förbjudet att hantera substanserna (NJA 2011 s. 799).


Går det att hävda straffrättsvillfarelse?

Det går att undgå straffansvar om man begår en gärning i villfarelse rörande dess tillåtlighet, förutsatt att villfarelsen varit uppenbart ursäktlig. Detta benämns som straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB). Kraven för att den nyss nämnda bestämmelsen ska vara tillämplig är mycket strikta och det krävs att villfarelsen som sagt varit uppenbart ursäktlig, t.ex för att det skett något fel när lagen kungjordes. Vi har en skyldighet att vara informerade om vad som är brottsligt i Sverige, varför hänvisningar till den här bestämmelsen väldigt sällan leder till att någon frikänns.


Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp, annars är du självklart välkommen att återkomma till oss på Lawline. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo