Går det att häva ett servitut som inte används?

2019-05-31 i Servitut
FRÅGA
Har ett avtalsservitut på en brunn. Det står att ägaren av fastigheten får ta vatten ur min brunn för all framtid. Kostnader för underhåll och reparationer delas lika mellan fastigheterna. Till saken hör nu att den nuvarande ägaren har borrat egen brunn och inte använt min brunn sedan 2014. Undrar nu om det har gått avsevärd tid för att häva servitutet? Har försökt kontaktat ägaren för att försöka komma överens men det går tyvärr inte. Då nuvarande ägare vägrar prata med mig och lägger breven tillbaka utan att svara.Om de 5 åren som gått kan räknas som avsevärd tid. Hur gör jag för att häva ett servitut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Servitut kan som utgångspunkt inte säga upp av någon av parterna utan är tänkta att gälla på obegränsad tid, precis som du anger gäller även i ditt fall. För att kunna säga upp ett servitut utan iblandning av myndigheter krävs det att parterna är överens. I 7 kap. 5 § andra stycket FBL får servitut upphävd om förhållandena har ändrats så att servitutet ej behövs för den härskande fastigheten. I din situation verkar det vara som att den härskande fastigheten (grannfastigheten) inte har någon nytta av servitutet för vattenförsörjningen.

Skulle det däremot vara så att ni kan avtala om detta på egen hand utan inblandning av myndigheter upprättar ni ett sådant avtal mellan er och skickar in det till Lantmäteriet för avregistrering av servitutet.

Det är svårt att avgöra om fem år är att anse som avsevärd tid. Bedömningen bör däremot göras med utgångspunkt i om grannfastigheten faktiskt använder brunnen och dennes faktiska behov av att använda brunnen. För ett servitut som inte används under lång tid men där grannfastigheten sedan har återupptagit nyttjandet ses det inte som övergivet. I ditt fall har grannen borrat en egen grund och tar vatten från den istället vilket talar för att det inte finns något behov av servitutet.

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (244)
2020-05-30 Kan jag säga upp ett officialservitut?
2020-05-06 Hur stor inskränkning måste vi tåla som härskande fastighet till ett servitut?
2020-05-06 Äganderätt till anläggning/byggnad med servitut
2020-04-29 Får jag parkera bilen på min båtplats om det är nödvändigt för att nyttja servitutet?

Alla besvarade frågor (80621)